Типи хімічних реакцій – коротко

Існує величезна безліч різних хімічних реакцій і кілька способів їх класифікації. Найчастіше хімічні реакції класифікують за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції. За цією класифікацією виділяють чотири типи хімічних реакцій – це реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Реакція сполуки – це реакція, реагентами якої є два або кілька простих або складних речовин, а продуктом – одне складне речовина. Приклади реакцій з’єднання:
Освіта оксиду з простих речовин – C + O2 = CO2, 2Mg + O2 = 2MgO
Взаємодія металу з неметалом та отримання солі – 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
Взаємодія оксиду з водою – CaO + H2O = Ca (OH) 2

Реакція розкладання – це реакція, реагентом якої є одне складне речовина, а продуктом – два або кілька простих або складних речовин. Найчастіше реакції розкладання протікають при нагріванні. Приклади реакцій розкладання:
Розкладання крейди при нагріванні: CaCO3 = CaO + CO2
Розкладання води під дією електричного струму: 2H2O = 2H2 + O2
Розкладання оксиду ртуті при нагріванні – 2HgO = 2Hg + O2

Реакція заміщення – це реакція, реагентами якої є просте і складне речовини, а продуктами – також просте і складне речовини, але атоми одного з елементів у складній речовині замінені на атоми простого реагенту. Приклади:
Заміщення водню в кислотах – Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
Витіснення металу з солі – Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
Освіта лугу – 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Реакція обміну – це реакція, реагентами та продуктами якої є по два складних речовини, в процесі реакції реагенти обмінюються між собою своїми складовими частинами, в результаті чого утворюються інші складні речовини. Приклади:
Взаємодія солі з кислотою: FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S
Взаємодія двох солей: 2K3PO4 + 3MgSO4 = Mg3 (PO4) 2 + 3K2SO4

Існують хімічні реакції, які не можна віднести ні до одного з перерахованих типів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Типи хімічних реакцій – коротко