Як складаються рівняння хімічних реакцій?

Для опису протікають хімічних реакцій складаються рівняння хімічних реакцій. У них зліва від знака рівності (або стрілки →) записуються формули реагентів (речовин, що вступають в реакцію), а праворуч – продукти реакції (речовини, які вийшли після хімічної реакції). Оскільки йдеться про зрівняння, то кількість атомів в лівій частині рівняння повинно бути рівним тому, що є в правом. Тому після складання схеми хімічної реакції (записи реагентів і продуктів) виробляють підстановку коефіцієнтів, щоб зрівняти кількість атомів.

Коефіцієнти являють собою числа перед формулами речовин, що вказують на число молекул, які вступають в реакцію.

Наприклад, нехай в хімічній реакції газ водень (H2) реагує з газом киснем (O2). У результаті утворюється вода (H2O). Схема реакції буде виглядати так:

H2 + O2 → H2O

Зліва знаходиться по два атоми водню і кисню, а праворуч два атоми водню і тільки один кисню. Припустимо, що в результаті реакції на одну молекулу водню і одну кисню утворюється дві молекули води:

H2 + O2 → 2H2O

Тепер кількість атомів кисню до і після реакції зрівняні. Однак водню до реакції в два рази менше, ніж після. Слід зробити висновок, що для утворення двох молекул води треба дві молекули водню і одну кисню. Тоді вийде така схема реакції:

2H2 + O2 → 2H2O

Тут кількість атомів різних хімічних елементів однаково до і після реакції. Значить, це вже не просто схема реакції, а рівняння реакції. У рівняннях реакцій часто стрілку замінюють на знак рівності, щоб підкреслити що, число атомів різних хімічних елементів зрівняне:

2H2 + O2 = 2H2O

Розглянемо таку реакцію:

NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + H2O

Після реакції утворився фосфат, в який входить три атома натрію. Зрівняємо кількість натрію до реакції:

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + H2O

Кількість водню до реакції шість атомів (три в гидроксиде натрію і три у фосфорній кислоті). Після реакції – тільки два атоми водню. Розділивши шість на два, отримаємо три. Значить, перед водою треба поставити число три:

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Кількість атомів кисню до реакції і після збігається, значить подальший розрахунок коефіцієнтів можна не робити.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Як складаються рівняння хімічних реакцій?