Відносна атомна маса

Склад простих і складних речовин хіміки усього світу відображають дуже красиво і лаконічно у вигляді хімічних формул. Хімічні формули – це аналоги слів, які записують за допомогою букв – знаків хімічних елементів.

Висловимо за допомогою хімічних символів склад найпоширенішого речовини на Землі – води. У молекулу води входять два атоми водню і один атом кисню. Тепер переведемо цю пропозицію в хімічну формулу, використовуючи хімічні символи (водню – Н і кисню – О). Число атомів у формулі запишемо за допомогою індексів – цифр, що стоять внизу праворуч від хімічного символу (індекс 1 для кисню не пишуть): Н2О (читають “аш-два-о”).

Формули простих речовин водню і кисню, молекули яких складаються з двох однакових атомів, записують так: Н2 (читають “аш-два”) і О2 (читають “про-два”) (рис. 26). Щоб відобразити число молекул, використовують коефіцієнти, які пишуть перед хімічними формулами: наприклад, запис 2СО2 (читають “два-ЦЕ-о-два”) означає дві молекули вуглекислого газу, кожна з яких складається з одного атома вуглецю і двох атомів кисню.

Моделі молекул
Аналогічно записують коефіцієнти, коли вказують число вільних атомів хімічного елемента. Наприклад, нам потрібно записати вираз: пять атомів заліза і сім атомів кисню. Роблять це таким чином: 5Fe і 7О. Розміри молекул, а тим більше атомів настільки малі, що їх неможливо розглянути навіть у кращі оптичні мікроскопи, що дають збільшення в 5-6 тисяч разів. Їх неможливо розглянути і в електронні мікроскопи, що дають збільшення в 40 000 разів. Природно, що мізерно малому розміру молекул і атомів відповідають і мізерно малі їх маси. Вчені розрахували, наприклад, що маса атома водню дорівнює 0,000 000000000000 000000001674 г, що можнпредставіть як 1,674 – 10-24 г, маса атома кисню дорівнює 0,000 000000000000 000000026667 г, або 2,6667 – 10-23 г, маса атома вуглецю дорівнює 1,993 – 10-23 г, а маса молекули води дорівнює 3,002 – 10- 23 м

Кожен хімічний елемент має своє значення відносної атомної маси (рис. 29). Значення відносних атомних мас хімічних елементів вказані у відповідних їм клітинах таблиці Д. І. Менделєєва.

Аналогічно, відносну молекулярну масу речовини позначають Мr, наприклад Мr (Н2О) = 18.

Відносна атомна маса елемента АТ і відносна молекулярна маса речовини Мr – величини, які не мають одиниць виміру.

Щоб дізнатися відносну молекулярну масу речовини, не обов’язково ділити масу його молекули на масу атома водню. Треба просто скласти відносні атомні маси елементів, що утворюють речовину, з урахуванням числа атомів.

Хімічна формула містить важливу інформацію про речовину. Наприклад, формула С02 показує наступну інформацію:

1. Конкретне речовина – вуглекислий газ.

2. Якісний склад – складається з двох елементів: вуглецю і кисню.

3. Тип речовини – складна речовина.

4. Кількісний склад речовини – в молекулі міститься 1 атом вуглецю і 2 атома кисню.

5. Відносну молекулярну масу – Мr (СО2) = = 12 + 16 × 2 = 44.

6. Співвідношення мас елементів у цій речовині: m (С): m {О) = 12: 32 = 1: 2,6.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Відносна атомна маса