Визначення швидкості небесних тіл по спектру

Однією з головних завдань астрономії є виявлення закономірностей руху небесних тел. При цьому важливим чинником є не тільки траєкторія і напрям руху, але і швидкість переміщення.

В астрономії для небесних тіл існує два поняття швидкості: власна швидкість – швидкість зміни координат і променева швидкість – швидкість зміни відстані до Землі. Для вимірювання променевої швидкості найчастіше використовується вимірювання спектрів небесних тел.

Справа в тому, що при русі зірки в напрямку нашої планети, довжини хвиль її випромінювання стають коротшими, а при русі від Землі – більш довгими. Таким чином, порівнявши довжини хвиль, випромінюваних нерухомим і переміщається в якому-небудь напрямку об’єктом, можна визначити приблизну швидкість цього переміщення.

Для того щоб визначити зміну довжини хвилі використовують спеціальні прилади – спектрограф і спектроскоп. За допомогою другого можна тільки спостерігати за випромінюванням, а перший дозволяє фіксувати його. За допомогою спектрального аналізу визначають не тільки швидкість руху небесних об’єктів, але і їх хімічний склад, температуру і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Визначення швидкості небесних тіл по спектру