Визначення просторових швидкостей зірок

Всі зірки в Галактиці рухаються навколо її центру по майже кругових орбітах, а також володіють власним рухом під дією сил тяжіння інших зірок (рис. 11.12). Власні рухи зірок – величини дуже маленькі, тому виявити власний рух можливо, спостерігаючи зірки протягом тривалого проміжку часу (близько 100 років і більше). Власний рух зірки – це її видиме кутове переміщення по небесній сфері в середньому за рік. Власні рухи зірок визначаються зі спостережень зміни їх екваторіальних координат.

Вивчення власних рухів, а також проекцій просторових швидкостей зірок на промінь зору дозволяє визначити напрям і швидкість руху Сонця в просторі, а також виявити обертання Галактики.

Просторові швидкості зірок визначаються зі спостережень. Просторова швидкість зірки V складається з двох компонент – її дотичній або тангенціальною швидкості Vt і променевої швидкості Vr (рис. 11.13).

Тангенціальна швидкість Vt визначається за формулою Vt = μ / p а. е. на рік, де μ – власний рух зірки, p – її паралакс; а променева швидкість визначається за величиною червоного зсуву ліній у спектрі зірки, викликаного ефектом Доплера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Визначення просторових швидкостей зірок