Характеристики зірок: світність, спектральний клас

Основними характеристиками зірок є світність і спектральний клас.

Світність – це кількість енергії, випромінюваної зіркою в одиницю часу.

Спектральний клас – це характеристика зірки, пов’язана з її температурою, світністю, кольором і видом спектру.

Зірки розділені на десять спектральних класів, які позначаються буквами W, O, B, A, F, G, K, M, L, T. У таблиці наведено спектральні класи зірок, які відповідають цим класам колір зірки і її температура.

Одним з параметрів зірок, що характеризують світність, є ефективна температура, т. Е. Температура абсолютно чорного тіла з розмірами, що дорівнюють розмірам небесного тіла, і випромінює стільки ж енергії в одиницю часу. Цю характеристику не слід плутати зі звичним для нас розумінням терміна “температура”.

Гарячі зірки спектральних класів O і B мають ефективну температуру на поверхні 10 000 K і вище і блакитний колір. У зірок, схожих з нашим Сонцем, спектральний клас G і колір жовтий. Холодні зірки червоного кольору з ефективною температурою їх поверхні 3000 K відносяться до спектрального класу M.

На малюнку 48 наведена діаграма, на якій по горизонтальній осі показаний спектральний клас зірки, а по вертикальній – її світність. З діаграми випливає, що зі зростанням температури поверхні росте і світність зірки. Плавне крива, яка йде з верхнього лівого кута в правий нижній кут, називається головною послідовністю. В її області знаходяться зірки, джерелом енергії яких є термоядерна реакція синтезу гелію з водню. До цієї послідовності належить більшість зірок (в тому числі Сонце і Сіріус). Маса зірок головної послідовності лежить в межах від 0,05 маси Сонця до 100 мас Сонця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Характеристики зірок: світність, спектральний клас