Астрономія

Матеріальний світ – атомна матерія

Матеріальний світ, що оточує нас, складається з атомної речовій матерії і має чотири стани: тверде, рідке, газоподібне і польові структури, наприклад, електромагнітні, гравітаційні поля. Форми і розміри фізичної матерії різняться структурою і розмірами. Атомна

Зірка Кастор

Зірка Кастор або альфа Близнюків є другою за яскравістю зіркою в сузір’ї Близнюки. З видимої зоряної величиною 1.57, Кастор є двадцять третій за яскравістю зіркою на небі. Його абсолютна зоряна величина складає 0.5, а

Видимий рух планет. Конфігурація планет

Ще древні люди помітили, що планети роблять дивні петлеподібні переміщення в своєму русі по небесному склепіння (рис. 5.1). Перші моделі Сонячної системи, що пояснюють такий рух, були побудовані ще в Стародавній Греції. Найвідомішою такою

Зірка: визначення

Зірка – випускає світло надвеликої газова куля, що утримується силами власної гравітації і внутрішнім тиском, в глибинах якого здійснюються (здійснювалися раніше) реакції термоядерного синтезу. Коротко, зірка – це небесне тіло, для якого характерно світитися.

Пошук позаземних цивілізацій

Пошук позаземних цивілізацій привертає до себе увагу не тільки фахівців, але і більш широке коло людей. У чому ж сенс, перш за все, пошуку позаземних цивілізацій? Напевно, вивчаючи цю проблему, ми намагаємося краще пізнати

Зоряний годинник

Ми вже розмовляли з вами про те, що за зірками і їх положенню на небі запросто можна визначити час. Однак, як ви пам’ятаєте, “зоряний час” доводилося постійне переводити в “нормальне”. Чому ж відбувається саме

Відкриття Урана

В ряду найважливіших відкриттів, які належать дослідникам Всесвіту, одне з перших місць займає відкриття сьомої планети Сонячної системи – Уран. Події, подібного до цього, в історії більше не було, і воно заслуговує, щоб розповісти

Сучасні екологічні проблеми – конспект

Ми живемо в час технічного прогресу, який багато в чому полегшує життя завдяки новим і корисним винаходам. Але у цих досягнень людства є і зворотна сторона медалі – наслідки цього прогресу безпосередньо позначаються на

Майбутнє Сонця

Сонце – жовтий карлик, який виробляє енергію в результаті термоядерних реакцій у своєму ядрі. Це реакції перетворення водню в гелій. За даними досліджень за одну секунду Сонце витрачає 600 мільйонів тонн водню. Водню на

Гамма-кванти у Всесвіті

Протягом досить тривалого часу астрономія була чисто “оптичної” наукою. Мабуть, ще більш багатообіцяючим джерелом космічної інформації є гамма-кванти у Всесвіті. Справа в тому, що енергія гамма-квантів може в сотні тисяч і мільйони разів перевершувати