Класи зірок

Класи зірок – спектральні класи зірок – групування зірок за спектром випромінювання.

Спектр – розосередження енергії випромінювання на частоті або по довжинах хвиль. Спектри зірок вийшло представити як ряд, уздовж якого лінії одних хімічних елементів прогресують, а інших – системно загасають. Аналогічні спектри згруповані в спектральні класи. Зірки, що відносяться до різних спектральних класів, мають різну температуру.

Для комфорту та простоти весь ряд спектрів розділений на кілька відрізків, або спектральних класів.

Для маркування цих спектральних класів застосовують латинські літери: O – B – A – F – G – K – M – L – T. Для швидкого запам’ятовування склали мнемонічні фрази, як російською, так і англійською мовами. Так: Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me. Російською буде виглядати так: Один Бритий Англієць Фініки Жував Як Морква; або ж Морква Здається Жирафу Фруктом, А Бегемотові Овочем (зазначено у протилежному порядку).

Описана класифікація була придумана ще в початку 20 століття в Гарварді. Для більш точного поділу на класи застосовують підкласи. Кожен клас, крім O, поділяється на 10 підкласів, для їх позначення застосовують цифри від 0 до 9, їх вказують після букви основного класу. Спектральний клас O розпадається на меншу кількість підкласів: від 4 до 9,5. Наше Сонце з урахуванням підкласу можна записати – G2.

Коли спектру зірки характерні додаткові специфічні риси, до вказівкою класу додаються символи, або індекси. Коли є емісійні лінії, додається літера е (B5e). Для зірок – надгігантів часто характерні глибокі вузькі лінії. Для зазначення цієї особливості застосовують букву с (cF0). Інтенсивність обраних ліній поглинання дозволяє проаналізувати світність зірки та дізнатися, чи є вона гігантом (перед спектральним класом вказуємо індекс γ) або карликом (індекс δ). Для того, що б зафіксувати інші особливості в спектрі зірки, нетипові для вибраного спектрального класу, використовують буквою р – пекулярні.

Два останніх індексу обумовлені осьовим обертанням зірки, яке призводить до розмиття і розширення спектральних ліній: індекс n – дифузні лінії, s – різкі лінії.

Спектри зірок двох близьких спектральних класів ще сильно відрізняються між собою. – А цього була винайдена більш дрібна градації – ділення спектрів всередині кожного спектрального класу на 10 підкласів. Відповідно до зазначеної угруповання зірці приписують гарвардський спектральний клас і клас світності:

    – Ia+ або 0 – гіпергіганти: – I, Ia, Iab, Ib – надгіганти; – II, IIa, IIb – яскраві гіганти; – III, IIIa, IIIab, IIIb – гіганти; – IV – субгіганти; – V, Va, Vb – карлики (зірки головної послідовності); – VI – субкарлики; – VII – білі карлики.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класи зірок