Графік залежності швидкості від часу

Побудуємо графіки залежності швидкості від часу для автомобіля і велосипедиста. Швидкість автомобіля 60 км / год, швидкість велосипедиста 20 км / год.

Рішення. Накреслимо координатні осі t і v і відзначимо на них час в годинах, а швидкість – в кілометрах на годину (рис. 10.3). Почнемо з автомобіля. Відзначимо зеленим точки, що відповідають моментам часу 1 год, 2 год і 3 ч. Швидкість автомобіля залишається рівною 60 км / год, тому всі ці точки знаходяться на одній прямій, паралельної осі t. Проведемо цю пряму (зелена лінія на рис. 10.3), вона і є шуканим графіком для автомобіля. Червоний відрізок – побудований аналогічним чином для велосипедиста.

З розглянутої задачі видно, що при прямолінійній рівномірному русі графік залежності швидкості від часу – відрізок прямої, паралельної осі часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Графік залежності швидкості від часу