Кінематика. Швидкість

Швидкість характеризує швидкість будь-яких змін в навколишньому світі. Поширення звуку або світла в повітрі, рух хмар, випаровування води, політ птахів, рух пішоходів по вулиці – все явища характеризуються виразно швидкістю.

Швидкість – векторна фізична величина, що характеризує не тільки швидкість переміщення тіла, але і напрямок його руху.

Швидкістю точки називається межа відносини переміщення Кінематика Скоростьк проміжку часу Δt, протягом якого це переміщення відбулося, при прагненні Δt до нуля:

Таке визначення швидкості називають також миттєвою швидкістю. Воно справедливо і для будь-яких видів руху. Вектор миттєвої швидкості завжди спрямований по дотичній до траєкторії руху, вказуючи напрямок, по якому відбувалося б рух тіла, якби з моменту часу t на нього припинилася дія інших тіл.

Поняття середньої швидкості вводиться для характеристики нерівномірного руху (руху зі змінною швидкістю). Визначається вона скалярно або векторно.

Коли середня швидкість тіла υср дорівнює відношенню всього шляху Δs до всього часу руху Δt, то Кінематика Швидкість Тут пройдений шлях і час – скалярні величини, отже швидкість теж величина скалярна.

Коли середня швидкість тіла дорівнює відношенню переміщення точки до проміжку часу, протягом якого це переміщення відбулося, то Кінематика Швидкість Тут середня швидкість переміщення – векторна величина.

Для нерівномірного криволінійного руху векторне визначення середньої швидкості не завжди дозволяє визначити реальні швидкості на шляху руху тіла. Наприклад, при русі тіла по замкнутій траєкторії протягом деякого часу його переміщення дорівнює нулю, хоча швидкість була відмінна від нуля. В такому випадку краще користуватися скалярним визначенням швидкості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кінематика. Швидкість