Визначення температури по спектру

З фізичної точки зору температура є характеристикою кінетичної енергії молекули речовини, а зовсім не результатом її вимірювання. Температура визначає властивості речовини, тому є однією з найважливіших фізичних характеристик.

Визначення температури небесних об’єктів – одна з пріоритетних задач астрофізики. Разом з тим вона є однією з найскладніших. Визначити температуру об’єктів, розташованих на відстані мільйонів і мільярдів кілометрів від Землі, нелегко, так і точність існуючих методів залишає бажати кращого.

Часто в астрофізиці температуру визначають по ширині спектральних ліній, випромінюваних досліджуваним об’єктом. Проте цим шляхом шуканий параметр можна отримати лише в тому випадку, якщо шар газу оптично тонкий, а його атоми мають тільки тепловими рухами, що далеко не завжди зустрічається на практиці.

Інший спосіб спектрального аналізу температури – вивчення елементарних атомних процесів, які викликають випромінювання. Він заснований на порівнянні результатів, отриманих дослідним шляхом і шляхом складних теоретичних розрахунків.

Один з найпоширеніших методів визначення температури за спектром заснований на застосуванні законів випромінювання абсолютно чорного тіла. Так як поняття абсолютно чорного тіла лише теоретичне, ясно, що про точності отриманих результатів не може бути й мови. Проте навіть таких даних зазвичай виявляється цілком достатньо. В даному методі використовуються закони Планка, Стефана – Больцмана і Віна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Визначення температури по спектру