Виразне читання вірша Т. Шевченка напам’ять

Мета: повторити основні теоретичні відомості про виразне читання; розвивати навички виразного читання, розкриття через інтонацію змісту й основної думки твору; розвивати акторську майстерність, пам’ять учнів.

Очікувані результати: учні добре знають вірш Т Шевченка напам’ять, уміють виразно та вдумливо розповідати його, коментувати й аналізувати, порівнювати із сучасністю й робити висновки.

Теорія літератури: інтонація, темп, пауза, логічний наголос.

Обладнання: планшет або плакат “Теорія виразного читання”, портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них, аудіозаписи художнього читання.

Тип уроку: виразне читання напам’ять.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення

Теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Україна багата на видатних людей.

Один із найвідоміших серед них – Тарас Григорович Шевченко.

Його поезії знають і люблять в усьому світі. Тож засвідчимо виразним, вдумливим читанням Шевченкових віршів свою глибоку повагу до поета.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Літературна вікторина “Чи знаєте ви Т. Шевченка?”.

Закінчіть речення.

1) Край, де народився Т. Шевченко – … (Черкащина).

2) Початкові знання малий Тарас здобув… (із церковнослов’янської книги в школі сільського дяка).

3) Життя малого Тараса стало нестерпним, бо батько… (одружився вдруге, а мачуха була злою).

4) Тарас залишився круглим сиротою з… (одинадцяти років).

5) Змалку в обдарованої від природи дитини був талант… (художника).

6) Майбутній митець малював… (вугіллям, крейдою, олівцем).

7) Малий Тарас служив козачком у пана… (П. Енгельгардта).

8) У Петербурзі пан віддав Тараса до малярної майстерні… (Ширяєва).

9) Талановитими митцями, з якими познайомився Шевченко в Петербурзі, були… (І. Сошенко, К. Брюллов, В. Жуковський).

10) Тарас Григорович Шевченко став відомим художником після навчання… (у Петербурзі, в Академії мистецтв).

11) Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва за… (2500 крб).

12) Шевченка було прозвано Кобзарем після того, як… (1840 р. побачила світ перша книжка його поезій “Кобзар”).

2. Повторення основних відомостей із теорії виразного читання (темп, інтонація, пауза, логічний наголос, міміка, жести).

III. Основний зміст роботи

1. Робота в парах.

Повторення вірша Шевченка “Думка” (“Тече вода в синє море…”) напам’ять.

2. Читання учнями напам’ять поезії Т. Шевченка.

ІV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Огляд репродукцій картин Т. Шевченка, порівняння творів живопису та поезій.

2. Порівняння творів живопису та скульптури на козацьку тематику з творами Шевченка на відповідну тематику.

3. Проблемне питання.

– Який зв’язок можна прослідкувати між мистецтвом слова та мистецтвом живопису?

V. Домашнє завдання

Уміти визначати художні засоби поезії, риму та ритм.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Знайомство з поетичними й живописними творами Т. Шевченка відкрило мені…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Виразне читання вірша Т. Шевченка напам’ять