Василь Симоненко. Дар Плаксій та Лоскотон. Виразне читання казки

Мета: пояснити відмінність прозової та віршової мови казок; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів; уміння виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: портрет письменника, підручник, учнівські ілюстрації до казки.

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

_________________________________________________

_________________________________________________

II. Перевірка домашнього завдання.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда за питаннями.

1. Чому країну Сльозолий автор назвав саме так?

2. Розкажіть про сім’ю царя Плаксія.

3. Які риси характеру притаманні дядькові Лоскотону?

4. Чому дядько Лоскотон був небезпечний для царя Плаксія?

5. Хто заарештував дядька Лоскотона?

6. Що в характері Лоскотона приваблювало людей?

7. Хто саме звільнив Лоскотона з в’язниці? Чому?

8. Як Лоскотон розвалив поганський трон?

9. Як ви гадаєте, чому поет назвав героїв казки саме такими іменами?

10. Як можна перейменувати країну Сльозолий наприкінці казки?

11. Чи сподобалась вам ця казка? Чим саме?

12. Доведіть, що твір Василя Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” є казкою.

13. Як ви вважаєте, чи стає людина сильнішою, добрішою, якщо не впадає у відчай від негараздів і невдач, а з гумором ставиться до них?

IV. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація уміння.

_________________________________________________

_________________________________________________

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Читаючи художні твори, ви помічали, що одні з них написані мовою, схожою на ту, якою ми спілкуємося у сім’ї чи з друзями, інші – чимось нагадують пісню. Отже, в першому випадку письменники використовують прозову мову. Прикладом її є казка В. Королева-Старого “Хуха-Моховинка”.

На відміну від прозової, віршована мова є розміреною, має ритм і риму. Саме такою мовою написаний твір Василя Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон”. У ньому останнє слово першого рядка співзвучне з останнім словом третього, а закінчення другого рядка – із закінченням четвертого:

Але в тому диво-царстві,

Зневажаючи закон,

Жив у мандрах і митарстві

Добрий дядько Лоскотон.

Співзвучність, яка надає мові мелодійності, називають римою. Крім того, віршована мова має ритмічні паузи – короткі перерви під час читання, які у вірші зазвичай збігаються із закінченням рядка. Ще однією відмінністю віршованої мови є те, що її записують у стовпчик. І для прозової, і для віршованої мови властива образність, застосування різноманітних художніх засобів.

Прозова мова – близька до розмовної, нею ми спілкуємося в сім’ї, товаристві, школі.

Віршована мова – розмірена, ритмічна, схожа на пісенну, має риму.

Рима – це співзвучне закінчення рядків у вірші.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VI. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Теоретичний практикум.

1. Чим відрізняються поняття “прозова мова” та “віршована мова”?

2. Яку роль у віршах відіграє рима?

3. Знайдіть рими в розділі “Весілля в палаці” казки В. Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон”. Визначте, які рядки об’єднує кожна рима.

4. Який з уривків написаний прозовою, а який – віршованою мовою?

А “Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт” (І. Франко. “Фарбований Лис”),

Б “Та поки гуло весілля, / То п’яниці вартові / Напились якогось зілля / Та й поснули у траві” (В. Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”).

5. Зі слів, поданих у дужках, доберіть і запишіть слова, співзвучні з такими: Дівчатка, калина, сестричка, рідненька, пісні, берегти, засіяний; поставте наголоси і підкресліть рими.

(Розцвісти, дні, янголятка, долина, синичка, чорненька, завіяний).

Зразок: Дороги – перемоги.

6. Поділимо перші 4 рядки казки на склади, поставимо наголос і накреслимо схему, позначивши наголошені (-) і ненаголошені склади (u).

Отже, переважно чергуються наголошений склад з ненаголошеним, що створює ритм.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Матеріал для вчителя.

Теорія літератури (основні поняття учні записують у зошит).

Віршована мова (від лат. versus – вірш) – ритмічно організована мова з метою посилення її виразності й емоційності.

Рима (від гр. rhythmos – співмірність) – повтор звуків, які пов’язують закінчення двох або більше рядків (наприклад, “грози – морози”), співзвучність у кінці рядків, композиційно-звуковий повтор у кінці двох або кількох рядків.

Строфа (від гр. strophe – повтор) – група віршів, пов’язаних за змістом; сполучення двох чи кількох віршованих рядків, об’єднаних системою рим та загальною інтонацією.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Фізкультхвилинка.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Виразне читання учнями уривків казки В. Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон”.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VII. Підсумки Рефлексія. Оцінювання.

Гра “Карусель”.

1. Яка різниця між прозовою та віршованою мовою?

2. Навести зразок віршованої мови.

3. Чи використав риму В. Симоненко в казці? Наведіть приклади.

4. Що таке строфа?

5. Зачитайте приклади строфи.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Метод незакінчених речень.

– Свою роботу на уроці я оцінюю як…

– На уроці мене:

· найбільше вразило…

· здивувало те, що…

· обурило…

· навчили…

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Обов’язкове: опрацювати відповідний матеріал підручника; навчитися виразно читати казку; вивчити визначення понять “рима” і “ритм”.

Учнів класу об ‘єднати у 2 групи.

– Підготуватися до характеристики героїв твору: Група 1 – виписати із твору слова, які характеризують царя Плаксія; Група 2 – виписати із твору слова, які характеризують Лоскотона.

_________________________________________________

_________________________________________________

– За бажанням: намалювати ілюстрації, які характеризували б героїв (царя Плаксія і Лоскотона).

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Василь Симоненко. Дар Плаксій та Лоскотон. Виразне читання казки