ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ ПОЕЗІЙ ГЕТЕ, ГЕЙНЕ

Мета: закріпити поняття поняття про специфіку віршованої мови, ритм та риму на матеріалі поезій Гете, Гейне; розвивати навички виразного читання віршованих творів: розстановку пауз, логічних наголосів, дотримання темпу і тембру читання; розвивати пам’ять, увагу, вміння оцінювати власну виразність читання та читання товаришів; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: портрети Гете, Гейне; тексти поезій.

Тип уроку: урок узагальнення.

Хід уроку

І. Організаційний момент, мотивація навчальної діяльності.

II. Актуалізація опорних знань.

III. Оголошення теми та мети уроку.

Робота над поняттями “рима”, “ритм”, “темп”, “логічний наголос”

Головною відмінністю віршованої мови від прозової є її музичність, пісенність, яка виникає завдяки римі та ритму.

Рима (від грецького rhythmos – “розміреність”, “плавність”) – це повтор звуків, що пов’язують закінчення двох або більше рядків у поетичному творі.

Ритм – це упорядковане чергування ненаголошених і наголошених складів у рядку.

Існує певна схема позначення чергування ненаголошених і наголошених складів у поезії. Важливо зрозуміти, що у різних віршах ця рівномірність буде різною: як відрізняється колискова пісня від бравурного маршу, так відрізняються і поетичні твори різних жанрів. Кожен вірш має свій власний ритм, відповідно до якого читач добирає темп його прочитання. Темп читання віршів – це швидкість, з якою читаються вірші. Він залежить не тільки від рими й ритму вірша, а й від його жанру та змісту. Вірші про природу, кохання сповнені ліризму, витончених почуттів та відчуттів. Тому такі вірші читаються розмірено, навіть уповільнено. Вірші героїчні мають читатися урочисто-піднесено, у своєрідному маршовому темпі.

Виразності читанню поетичних творів надає й Логічний наголос – тобто прочитання слова чи фрази з особливим піднесенням тону.

Робота над пам’яткою “Правила виразного читання віршів напам’ять”

1. Назвіть ім’я автора та назву вірша.

2. Читайте напам’ять текст вірша, чітко вимовляючи слова та правильно відтворюючи зміст (слідкуйте за дикцією).

3. Розставте логічні наголоси в тексті.

4. Спробуйте передати думки і почуття, що наповнюють текст. Пам’ятайте, що своїм читанням ви показуєте, наскільки зрозуміли твір.

5. Пам’ятайте про паузи, про висоту вашого голосу при читанні, не поспішайте та не кричіть.

6. Будьте щирими, в міру емоційними, намагайтеся розкрити глибину думок і почуттів автора та його ліричного героя.

7. Доречно використовуйте жести та міміку.

8. Намагайтеся при читанні відтворити інтонаційний малюнок вірша.

9. Не забувайте про риму й ритм вірша – вони роблять поезію музичною.

V. Виразне читання напам’ять поезій Гете, Гейне.

VI. Підсумок.

VIII. Домашнє завдання

Прочитати С. 136-141.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ ПОЕЗІЙ ГЕТЕ, ГЕЙНЕ