Соціальна роль, Соціальний статус

Соціальна роль – спосіб поведінки залежно від того становища, яке особа займає в суспільстві (статусу), яке визначається правилами і традиціями, що склалися в ньому.

Соціальний статус (від лат status – “положення, стан”) – становище людини, яке він займає в суспільстві, яке визначається його обов’язками, правилами, способами існування та взаємодії в соціумі. Людина має певний статус у своїй родині (матері, батька, дочки, сина і т. Д.), Становище людини в суспільстві залежить від його професії, посади (статус професора, робітника і т. Д.).

Статус-кво – становище, що склалося, існуючий порядок речей.

Соціальна мобільність – вміння, здатність переходити з одного соціального стану в інше.

Гендерні відмінності – відмінності визначаються приналежністю до одного з підлог (чоловічої або жіночої), пов’язані з особливостями поведінки, мислення, протікання психологічних процесів.

Санкції – приписи, а також система заохочень, нагород чи покарань за підтримання, дотримання правил і соціальних норм поведінки (або їх недотримання, порушення).

Девіантна поведінка – неодобряемое суспільством, що порушує його підвалини норми, що виходить з ряду загальноприйнятих, очікуваних правил поведінки і вчинків. До девіантної іноді відносять деякі форми ексцентричного поведінки, яке не завжди може мати негативне значення або нанести шкоду суспільству.

Маргінал – людина, не вписався з яких-небудь причин у встановлений суспільством порядок речей, систему взаємовідносин, що не належить до жодного з суспільних верств (іноді людина може тимчасово займати дане положення).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Соціальна роль, Соціальний статус