Роль моралі в житті людини і суспільства

Людина дивна тим, що, незважаючи на те, що вона змушена керуватися біологічними потребами та інстинктами, їй підвладні й інші механізми поведінки, які відсутні у інших тварин.

В суспільства, сформованим людьми, є певні моральні правила, які необхідно дотримуватись для того, щоб жити цивілізовано.

Роль моралі в житті людини

Мораль робить значний вплив на розвиток всіх сфер суспільного життя. Це обумовлено тим, що людина здатна піддавати моральній оцінці будь-яку сторону суспільного життя. Тому мораль має вагу в політичній, релігійній, економічній, духовній та наукової галузі сучасного суспільства.

Існують певні норми правила і норми поведінки, які зобов’язують людей вести себе певним чином, залежно від ситуації. Це об’єктивно продиктовано необхідністю співіснувати в колективі і вести спільне життя з іншими людьми. Тому мораль робить істотний вплив на життя людей різних країн, професій і захоплень.

У суспільстві мораль діє на основі трьох елементів:

    Діяльності; Свідомості; Відносин.

Особливістю моралі в суспільстві є те, що в її свідомості виражається якийсь шаблон або алгоритм поведінки людини.

Суспільство визнає певний стереотип поведінки правильним і найбільш оптимальним на даний етап часу. Тому про мораль говорять, як про своєрідною колективну волю людей, які і являють собою суспільство.

Створені системи правил, вимог і оцінок націлені на те, щоб узгодити між собою всіх індивідів суспільства і забезпечити їм мирне співіснування.

Моральна оцінка

Моральна оцінка є актом обгрунтування та виявлення моральної цінності певних вчинків або намірів, які визначають свідому людську діяльність. Моральна оцінка полягає в тому, що висловлюється думка, яке виражає схвалення або несхвалення по відношенню до вчинків інших людей.

Важливу роль моральна оцінка відіграє у сфері моральних відносин, оскільки вона виконує роль моральної санкції. Вона може створювати соціальну значимість і наділяти цінністю певні феномени в суспільстві, і навпаки – позбавляти їх ваги і зробити малоефективними.

Мораль – регулятор діяльності

Найчастіше про поняття моралі кажуть, як про регулятор діяльності. На перший погляд, важко уявити, як таке абстрактне поняття, як мораль, може бути істотним регулятором людської діяльності.

Адже не існує певних інститутів і установ, які б створювали і контролювали норми моралі.

Але, тим не менш, регуляційна функція є одне з основних функцій моралі. У даному випадку мораль виступає в ролі способу регулювання поведінки більшості людей у суспільстві.

Також вона визначає саморегулювання поведінки індивіда. Є кілька видів регуляції, наприклад, адміністративний або правовий, але мораль, як регулятор діяльності, унікальна і особлива. Вона не потребує підкріплення законами або каральними органами. Засіб регулювання відбувається через засвоєння індивідами певних принципів і норм поведінки в суспільстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Роль моралі в житті людини і суспільства