Інвестиційний банк

Суть інвестиційно-банківського бізнесу

Інвестиційний банк визначено як банк, що спеціалізується на організації випуску, гарантуванні розміщення та торгівлі цінними паперами; виконуючий крім іншого консультації відвідувачів з різних фінансових питань, спрямований в основному на оптові фінансові ринки.

Має місце і ще інше визначення інвестиційного банкірського дому як підприємства, зайнятого торгівлею корпоративними та муніципальними цінними паперами, спочатку в формі покупки великого пакета і майбутньої реалізації даних паперів інвесторам; корпоративним фінансуванням у формі залучення грошей під видаються цінні папери або у формі надання тривалого інвестиційного кредиту.

Головними характерними рисами цих банків вважаються:

    Велика багатоцільова платна організація, що поєднує більшість дозволених видів роботи на ринку цінних паперів і на деяких інших грошових ранках; Найбільшої визнається робота по залученню фінансування засобом цінних паперів; Будучи великою організацією, оперує, перш за все, на оптових грошових ринках; Віддає пріоритет середньо – і тривалим вкладенням; Цінні папери вважаються основою його портфеля, при цьому більшість інвестиційних банків більшою мірою визначаються на недержавні цінні папери.

Якщо поглянути під іншим кутом, інвестиційна банківська робота вважається не тільки найбільш “елітним” напрямом в роботи інвестиційного банку, але і більш вигідним. Тому все більші і принципові фірми на ринку цінних паперів спрямовуються знайти плани по залученню фінансування (іншими словами рвуться вирости в інвестиційний банк).

На розвинених ринках інвестиційна банківська робота доповнюється операціями на вторинному ринку цінних паперів, пов’язаними з наданням послуг з реструктуризації бізнесу клієнта (з’єднання і поглинання).

У розвинених країнах інвестиційні банки дають своїм клієнтам наступні пропозиції:

    По залученню грошових ресурсів; По реструктуризації бізнесу шляхом злиття і поглинання; Брокерські; З управління портфелем; Депозитарно-кастодіальні; Надання порад відвідувачам.

Для надання перерахованих вище послуг інвестиційний банк розвиває кілька видів роботи, які можливо поділити на зовнішні (націлені конкретно на відвідувача і на контрагентів, які формують пропозиції) і внутрішні (які творять необхідні передумови для втілення зовнішніх видів діяльності).

Зараз можливо перейти до обговорення видів роботи, що приносять прибуток, тобто до зовнішніх. Тут виділяють 2 основні напрями:

    Залучення фінансування; Злиття та поглинання.

Крім того, інвестиційні банки часто інтенсивно торгують контрольними пакетами маленьких і середніх компаній не за заявками відвідувачів на реструктуризацію їх бізнесу, ну а в цілях отримання спекулятивного вигоди. При цьому під час, коли інвестиційним банком виповнюється тримання якогось контрольного пакета, їм можуть бути здійснені економічне оздоровлення цього підприємства, оптимізація грошей цієї компанії, а також інші події, націлені на збільшення курсової вартості цього пакета.

Залучення фінансування в більшості випадків передбачає форму розміщення цінних паперів відвідувача, але, не виключаються і варіанти залучення фінансування методом створення венчурних компаній і застосування пристроїв інвестиційного кредитування.

Даний вид роботи натуральним чином розпадається на ряд найбільш приватних видів роботи:

    Економічне консультування відвідувача, а хто хоче залучити грошові ресурси шляхом випуску цінних паперів; Андерайтингове синдицування, тобто істота і управління синдикатами андерайтерів; Просування цінних паперів клієнта на фінансові ринки; Сервіс цінних паперів відвідувача на вторинному ринку.

Злиття і поглинання для інвестиційного банку, що працює в країні з розвиненим фінансовим ринком, досить часто стають головною сферою отримання заробітку. Більшість українських компаній і фінансових груп ще не вийшли на той рівень становлення, як скоро виникає необхідність в пропозиціях інвестиційного банку по проведенню злиттів і поглинань. В українських умовах під злиттями й поглинаннями нерідко розуміють операції з великими пакетами акцій. Але робота з купівлі та реалізації окремих компаній не тотожна злиття і поглинання. Робота інвестиційного банку під час виконання злиттів і поглинань можливо подразделена на наступні основоположні:

    Консалтингова робота по визначенню оптимального варіанта реструктурування бізнесу; Залучення грошових ресурсів для втілення злиттів і поглинань; Акумулювання на ринку великих пакетів акцій на замовлення відвідувача (купівля великих пакетів), реалізація великих пакетів; Реструктуризація окремої фірми і реалізація її часткою; Вироблення і втілення ефективної оборони відвідувача від поглинання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інвестиційний банк