Що таке рефінансування: визначення

Рефінансування є досить складним поняттям, яке має на увазі кілька варіантів інтерпретації в залежності від ситуації, в якій воно застосовується. Саме по собі визначення можна трактувати як повторний внесок коштів і активів. Описати більш точно, що таке рефінансування, можна тільки в прив’язці до валютної і кредитної політики конкретної фінансової установи.

Інвестиційне рефінансування

Якщо мова йде про довгострокові інвертуванням, то під цим визначенням мається на увазі повторний внесок отриманих від інвестицій дивідендів в оборотні активи, що інвестуються компаній. Фактично мова йде про нарощування пакета інвестування за рахунок сум, невиплачених у вигляді дивідендів.

Цінні папери

Під визначенням рефінансування в цій сфері розуміють випуск і виставляння на продаж нових цінних паперів, при яких частково або повністю замінюються всі колишні в побуті до цього моменту. Саме так представляється рефінансування на ринку цінних паперів. Такий процес використовується в першу чергу для скорочення витрат по виплаті відсотків і для поновлення портфеля цінних паперів основним власниками акцій.

Кредитування

Найбільш вагоме рефінансування визначення отримало в сфері банківських позик. Якщо мова йде про споживчі кредити, іпотечні, автокредити, то можливий варіант повного або часткового погашення заборгованостей клієнта перед банком за рахунок відкриття нового кредиту. Подібна ситуація широко використовується, хоч і не є привабливою з першої оцінки. У процесі рефінансування нову позику може бути відкритий за новими умовами, серед яких:

    Зменшена відсоткова ставка; Зміна терміну виплат; Зміна валюти, в якій був відкритий початковий кредит; Зміна суми кредитування (частіше використовується збільшення); Заміна заставного майна по кредиту і т. п.

З огляду на такі можливості, можна вирішити значну кількість проблем, які виникають на практиці. Наприклад, при виникненні заборгованості по кредиту починають за прогресивною шкалою зростати і штрафні санкції, і відсотки на прострочку.

Рефінансування – це можливість позбутися від цих проблем, оформивши новий кредит. Найчастіше банки не підтримують процедуру рефінансування власних позик, однак це можна зробити за допомогою іншого банку.

Чи є сенс в рефінансуванні чи ні, сказати досить складно, адже важливо враховувати всі можливі витрати пов’язані з переоформленням кредитів:

    Витрати на оцінку заставного майна; Комісії з відкриття позики і оформлення документів; Витрати на реєстрацію боргових зобов’язань.

Крім цього багато банків вводять систему штрафів за дострокове погашення кредитів або зовсім накладають мораторій на певний термін кредитування по його дострокового погашення.

Міжбанківські відносини

У міжбанківських відносинах рефінансування відіграє найважливішу роль, і не тільки по відношенню до самих банківських структур. Під цим визначенням розуміють процес короткострокового кредитування, яке отримують комерційні банки від Центробанку. Природно, кредитування підлягають тільки ті фінансові установи, які можуть підтвердити свою фінансову стабільність.

Нацбанк виступає гарантом цілісності всієї фінансової системи країни. Тому процесом рефінансування він має можливість впливати на комерційні банки і регулювати їх ліквідність. Відсоток кредитування є визначальним фактором регулювання. У фінансовій сфері він називається ставкою рефінансування і може змінюватися в залежності від установок Нацбанку.

Ставка рефінансування важлива не тільки у відносинах до комерційних банків, але і знаходить своє відображення у безлічі інших аспектах життя суспільства. Саме розмір ставки використовують для визначення відсотків за невиплачену зарплату, податків на дохід від депозитів, штрафів та нарахувань за порушення різних зобов’язань, включаючи кредитні зобов’язання перед банками. Від неї також залежить рівень інфляції національної валюти, розмір держмита і безліч інших показників і економіки держави. Так що в питанні, що таке рефінансування в стосунках Нацбанку до комерційних установ, буде вірним назвати його пріоритетним інструментом управління економікою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Що таке рефінансування: визначення