Гарантована облігація: визначення

Гарантована облігація – це цінний папір, виконання зобов’язань по якій гарантується не тільки компанією-емітентом, а й третьою стороною. Важливим є те, що гарантів може бути кілька.

Цілі і переваги випуску гарантованих облігацій

У таких цінних паперів є безліч переваг для їх власника та емітента. Власники гарантованих облігацій отримують страхування своїх доходів. Тобто, якщо компанія-емітент не в змозі відповідати за своїми боргами перед власником цінних паперів, то зобов’язання виконує інша сторона.

Власники гарантованих облігацій отримують страхування своїх доходів
Підприємство, яке випускає гарантовані облігації, переслідує такі цілі:

    Залучення додаткового капіталу. Підвищення рейтингу на ринку. Страхування на випадок збитків.

Гаранти облігацій

В українській економічній практиці такий вид цінних паперів зазвичай випускають філії або дочірні підприємства великих фірм. Таким чином, для них з’являється можливість залучення додаткового капіталу.

Гарантами по облігаціях можуть виступати:

    Компанії (найчастіше “материнські”). Банківські установи. Держава. Місцеві органи влади.

На території України гарантовані облігації часто випускаються залізничними компаніями, які надають один одному в користування лінії поїздів. В іншому, ці цінні папери нічим не відрізняються від звичайних, мають такі ж умови торгівлі та порядок розміщення на ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гарантована облігація: визначення