Що таке товар: визначення

В етимологічному словнику відомого лінгвіста Макса Фасмера зазначено, що слово “товар” походить від тюркського “tauar” ( “тауарі”), яке мало значення “майно”.

Товар як економічна категорія

У сучасній економіці поняття товар має два взаємопов’язаних значення:

    – має вартість продукт праці, який поширюється в суспільстві за допомогою купівлі-продажу; – все, що задовольняє потреби суспільства і потрапляє на ринок для придбання, використання і споживання. Розвиток людського суспільства неможливо без виробництва продуктів праці. Але довгий час вироблені продукти не були товаром, тому що їх повністю вживали самі виробники. Обмін продуктами праці починається в епоху первіснообщинного ладу, активізується з появою приватної власності в рабовласницьких, а потім і феодальних державах. Але в умовах натурального господарювання товар як економічна категорія ще не виступає. Загальної і панівної економічної формою виробництво продуктів як товару стало можливо тільки при капіталізмі.

Види товарів

В даний час товаром є все, що можна продати. Це не тільки об’єктивно існуючі предмети і послуги, але і продукти інтелектуальної діяльності, ідеї, організації. Існує безліч класифікацій товару за найрізноманітнішими ознаками: продовольчі і промислові, повсякденні і тривалого часу дії, однорідні і неоднорідні, імпортні та експортні, компліментарні і незалежні, і т. д.

Концепція товару

Під концепцією товару розуміється детальний опис ідеї товару з метою довести до споживачів перелік його достоїнств і корисних якостей. Мета маркетингу при розробці концепції товару – знайти і вибрати ті параметри або властивості товару, які не тільки представляють найбільшу цінність для покупця, але і перевершують його очікування. Важливим моментом у створенні концепції товару є диференціювання, яке покликане відзначати ті особливості продукту, яке відрізняє його від аналогічної продукції конкурентів. Відомі фахівці в області реклами Ел Райс і Джек Траут називають диференціювання “питанням життя і смерті торгових марок на сучасному ринку”. А американський економіст Філіп Котлер вважав, що практично весь товар не тільки може, а й повинен бути диференційований. Для цього він пропонує п’ять напрямків: продукт, послуги, персонал, маркетинг, імідж. При диференціюванні потрібно мати на увазі, що не кожне відміну товару від аналогів конкурентів матиме значення для споживача. Але в той же час існує декілька критеріїв, які є, безумовно, важливими і постійними. До них відносяться: важливість і неповторність товару, перевага над іншими способами отримання таких же благ, неможливість відтворення конкурентами, прийнятність за ціною.

Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару (англ. Life cycle product) – це час існування товару на ринку від моменту виникнення появи його на ринку до зняття з виробництва і припинення продажів. Як концепцію життєвий цикл товару вперше описав і в 1965 році опублікував відомий американський теоретик і практик маркетингу Теодор Левіт (Theodore Levitt). Її суть полягає в тому, що товарів, які будуть користуватися попитом завжди, не існує. Будь-який товар, навіть самий затребуваний, з часом втрачає актуальність, йде з ринку, а його місце займає більш досконалі зразки.

Під життєвим циклом товару мається на увазі досить тривалий період, який включає в себе кілька етапів.

Впровадження або вихід на ринок. В цей час товар не тільки не приносить прибутку, але буває навіть збитковим, тому що новинку ще не знають на ринку, обсяги продажів невеликі, а витрати на просування – максимальні. Але якщо виявиться, що даний товар затребуваний на ринку, то настає друга фаза.

Період росту. У цей час відбувається швидке збільшення попиту за рахунок повторних і багаторазових покупок, ринок збуту розширюється і збільшується. Ціни знижуються, тому що виробляється більший обсяг продукції по випробуваної технології. Маркетингові витрати розподіляються на зрослий обсяг продукції. Спостерігається значне збільшення прибутку.

Період зрілості. У цей час з’являються нові модифікації, вдосконалюється сервіс і способи просування. Прибуток росте повільно, тому слабкі конкуренти йдуть з ринку. Після досягнення максимуму обсягу продажів з’являються надлишки товару у вигляді запасів на складі. Найбільшої ефективності досягають заходи щодо стимулювання збуту, починаються продажі за зниженими цінами.

Період насичення характеризується припиненням зростання продажів і різким зниженням цін. На цьому етапі найчастіше технологічне вдосконалення товару і технології виробництва. Але помітного збільшення продажів не відбувається, і життєвий цикл товару переходить в завершальну стадію.

Спад – це різке зниження продажів і прибутку. Найчастіше причиною є поява на ринку нового, більш досконалого товару. Припиняються витрати на стимулювання продажів, тому що споживачі практично втратили інтерес до цього товару. На цьому етапі товар, як правило, знімається з виробництва.

Тривалість життєвого циклу товару і його окремих періодів залежить від багатьох причин: самого товару, конкретного ринку, економіки країни, де просувається дана продукція, рівень інфляції і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Що таке товар: визначення