Що таке державний бюджет – визначення

Державний бюджет – це головний стрижень фінансової системи країни, основний фінансовий план держави на певний період часу, як правило, на рік.

Державний бюджет складається з двох частин: дохідної частини і видаткової частини.

Державний бюджет складається урядом України. Не пізніше 1 жовтня поточного він вноситься на розгляд до Державної Думи. Після того, як Верховна Рада розглядає і приймає бюджет, його затверджує Рада міністрів і він підписується президентом України.

З цього моменту Державний бюджет набуває чинності.

Отже, головний фінансовий документ країни складається з двох частин: дохідної та видаткової. Дохідна частина виявляє джерела грошових коштів, видаткова частина визначає, на які цілі спрямовуються кошти.

З чого формується, складається дохідна частина бюджету?

Дохідна частина бюджету встановлює джерела та обсяги коштів, що надходять до державної скарбниці. Ці кошти йдуть на фінансування всіх сфер життя суспільства.

Основне джерело доходів – це податкові надходження, державні позики, емісія паперових і кредитних грошей.

Видаткова частина Державного бюджету включає в себе кілька напрямків, серед яких головні:

– державна підтримка ряду галузей народного господарства, наприклад, сільського господарства, комунального господарства,

– витрати на оборону країни,

– витрати на соціальну сферу – освіту, культуру, охорону здоров’я, соціальне забезпечення,

– витрати на правоохоронну діяльність,

– витрати на управління,

– фінансова підтримка регіонів,

– обслуговування державного боргу країни,

– розвиток інфраструктури (дороги, зв’язок, транспорт) і багато іншого.

Збалансований бюджет – це коли державні доходи і витрати дорівнюють, тобто дохідна частина бюджету рівна видаткової частини. Але, оскільки, вони представляють різні сторони діяльності держави, залежать від різних факторів, вирішують різні завдання, то на практиці все це викликає певний дисбаланс.

У разі, коли витрати перевищують доходи, бюджет називається “дефіцитним”, а різниця між доходами і витратами бюджету – “бюджетним дефіцитом”.

У разі, коли доходи бюджету перевищують видатки, то бюджет називають “профіцитним”, а різниця між доходами і витратами – “бюджетним профіцитом”.

В чому полягає економічне значення Державного бюджету? Економічне значення бюджету полягає в тому, що він може цілеспрямовано впливати на суспільне відтворення. Яким чином? За допомогою податків, шляхом направлення об’єднаних грошових ресурсів на розвиток першочергових галузей економіки.

Які чинники впливають на стан Державного бюджету?

– поточний стан економіки,

– сучасна політика держави,

– довгострокові тенденції податкових надходжень і державних витрат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке державний бюджет – визначення