Рентна процентна ставка

Рентна процентна ставка – ставка, яка використовується при нарощуванні або дисконтуванні платежів, що складають ренту.

Сутність рентного доходу

Рентою називають фінансовий потік, платежі якого виробляються через рівні проміжки часу

Рентою називають фінансовий потік, платежі якого виробляються через рівні проміжки часу. На практиці цей економічний термін часто застосовують для позначення постійного доходу, отримуваного орендодавцем за користування його активом (землею, майном, капіталом) іншою особою.

Дохід від вкладеного капіталу або майна – це мінімальна ставка, яка дає можливість особі-власнику покрити прибуток від володіння цим майном.

Методи розрахунку рентної процентної ставки

Для власника майна велике значення має розрахунок оптимального розміру доходу, отримуваного від майна. Тому на практиці застосовуються ефективні методи розрахунку рентної процентної ставки. В тому числі:

    Зіставлення вартості майна з термінами його здачі орендарю для створення оптимальної окупності об’єкта; Метод “спліт” – комбінований варіант, який передбачає виплату відсотка від прибутку не нижче мінімальної позначки, що дозволяє застрахуватися від ризику неотримання прибутку; Метод “прихованої ренти” – не передбачає включення додаткових витрат в процентну ставку, які можуть бути пов’язані з обслуговуванням майна (наприклад, комунальні послуги).

У зв’язку з тим, що різні об’єкти власності мають різну цінність, відрізняється і періодичність оплати рентного відсотка. Залежно від системи оплати рентного відсотка, у власника може бути сформований:

    Річний рентний дохід – рента оплачується раз в рік. Періодичний рентний дохід – оплата ренти проводиться систематично, в періоди, встановлені договором.
Рентна процентна ставка і обсяг доходу

Розмір рентної процентної ставки безпосередньо впливає на обсяги прибутку, одержувані від платежів. Залежно від цього рентний дохід ділиться на абсолютний, диференціальний і монопольний. При абсолютному доході власники будь-якого об’єкта отримують мінімальний прибуток, засновану на вартості майна.

Рентна процентна ставка може формувати диференційний дохід – при його розрахунку враховуються властивості майна. Він формується шляхом обліку всіх факторів, що впливають на корисність активу, і використовується в більшості випадків.

Процентні ставки від ренти також створюють монопольний дохід, для якого характерно отримання максимального прибутку від майна за рахунок надання високоліквідних об’єктів.

Способи підвищення рентної процентної ставки

Розмір рентної процентної ставки безпосередньо впливає на обсяги прибутку, одержувані від платежейАрендодателі зацікавлені в отриманні максимального прибутку від надання в користування майна, тому вони застосовують схеми підвищення рентної процентної ставки. До подібних схем можна віднести:

    Придбання конкурентоспроможних майнових об’єктів; Поліпшення експлуатаційних властивостей або характеристик майна; Проведення аукціонів при здачі об’єктів в орендне користування за допомогою тендерів; Монополізація активу (цілеспрямована масштабна скупка активів, що належать до одного сегмента економіки, наприклад, нерухомості, земельних ділянок і т. д.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Рентна процентна ставка