Звичайна процентна ставка

Сьогодні під терміном “Звичайна процентна ставка” ми часто розуміємо просту систему нарахування відсотків на взятий кредит або банківський депозит, проте в економіці є й інше визначення: звичайна процентна ставка – це період часу, по закінченні якого векселедавець зобов’язаний виплатити всю суму боргу пред’явнику переказного векселя короткострокового типу.

Значення звичайної процентної ставки

Якщо розглядати звичайну процентну савку в традиційному розумінні, то її значення полягає в збільшенні капіталу вкладника або суми прибутку кредитора: знаючи величину ставки, можна вирахувати, яку суму отримає кредитор або вкладник після отримання грошей від боржника або банку. Значення звичайної процентної ставки в сфері вексельних операцій, в першу чергу, полягає в чіткому визначенні терміну: за період часу, відведений боржникові кредитором, боржник зобов’язаний зібрати всю суму грошей для здійснення платежу. Якщо платіж не буде здійснене, кредитор має повне право почати санкціонування боржника.

Друге значення звичайної процентної ставки полягає в характеристиці можливостей заробітку на спекуляції. Оскільки розглянутий термін має відношення до іноземних векселями, які можуть продаватися по неоднаковим курсам валют, він дозволяє точно визначити термін, протягом якого вексель буде залишатися “активним” (заробляти на спекуляціях можна буде до безпосереднього погашення векселя).

Третє значення – звичайна процентна ставка постійна на території даної держави, отже, векселі зі звичайною процентною ставкою можна вважати більш надійними, оскільки ні боржник, ні кредитор, не можуть самовільно збільшувати або зменшувати термін платежу (при низькій юридичній грамотності однієї зі сторін інша сторона може вводити її в оману).

Четверте значення – звичайна процентна ставка обмежує можливості кредитора, тому що більшість боржників за краще брати позики на більш тривалий період, ніж шістдесят днів. Короткострокові векселі зі звичайними процентними ставками часто видаються підприємствам, які потребують капіталах для здійснення короткострокових інвестицій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Звичайна процентна ставка