Прості і складні відсотки

Прості відсотки
FV = PV * (1 + n * i), де FV – сума на кінець періоду, PV – сума на початок період, n – період, i – процентна ставка.
I = FV – PV, де I – сума позичкового відсотка.
Kn = FV / PV = 1 + n * I, де Kn – коефіцієнт нарощування.
Розрахунок суми позичкового відсотка:
– Німецька практика (1 місяць = 30 днів, К = 360, Tпр = 253): I = PV * I * T / K.
– Французька практика (К = 360, Tпр = 255): I = PV * I * T / K. Застосовується в Україні.
– Англійська практика (К = 365, Т пр = 255): I = PV * I * T / K.
Дискретна ставка: FV = PV * (1 + n1 * i1 + … + nn * in).
I = PV * i * n
складні відсотки
FV = PV * ((1 + i) в ступені n)
Дискретна ставка: FV = PV * ((1 + i1) в ступеня n1) * … * ((1 + in) в ступеня nn)
Номінальна ставка: FV = PV * ((1 + i / m) у степені N), N = n * m, m = 1, 2, 4, 12.
Ефективна процентна ставка – ставка, яка дозволяє зіставити умови різних фінансових операцій. Вона може бути розрахована для будь-якої діючої ставки.
Кн = (1 + I / m) в ступені n * m = множник нарощування
Еф% = Кн – 1
Чим більше Еф%, тим більше рівень витрат!
Еф% прості = (1 + I * n) – 1
Еф% складні = (1 + i) в ступені n – 1
Еф% номінальні = (1 + i / m) у степені N – 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Прості і складні відсотки