ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ. ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ – РЕАЛІЗМ

Мета: проаналізувати з учнями побутовий, психологічний і філософський плани повісті М. В. Гоголя, визначити теми та проблеми, розкриті у творі, виявити особливості змалювання образу Петербурга в повісті; розвивати аналітичне та критичне мислення, уміння порівнювати та узагальнювати, усне мовлення; виховувати повагу до людської особистості.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння визначати теми та проблеми твору Гоголя “Шинель”, розкривати специфіку підходу письменника до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність художніх деталей), порівнювати особливості втілення теми грошей у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя; ключові – спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компетентність (уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), ініціативність і підприємливість (уміння презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби).

Обладнання: повний текст повісті “Шинель”, картки з уривком повісті “Ніч перед Різдвом” (одна на парту).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Декілька учнів презентують свої твори-роздуми. Клас обговорює роботи, відзначає серед них найкращі.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Назва повісті “Шинель” символізує владу речі над людиною. Про це говорив іще в 1934 році письменник і критик Олександр Воронський у книзі “Гоголь”: “Шинель затуляє собою людину, яка вже здається прив’‎язаною до неї. На шинелі зосереджено всі помисли Акакія Акакійовича… Такою є влада речі над людиною. Не дивно, що Акакій Акакійович, пограбований, позбавлений мрії, сенсу життя, помирає, причому в передсмертному маренні йому ввижається шинель”.

На минулому уроці ми з’‎ясували, що центральною темою повісті “Шинель” є тема “маленької людини”. Які ще теми та проблеми Гоголь розкрив у своєму творі? Відповімо на це запитання сьогодні.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Ви вже знаєте, що твори епічних жанрів, зокрема повісті, можуть бути соціальними, психологічними, побутовими, філософськими тощо. Поміркуйте: які сфери життя людини розглядають автори у творах цих різновидів.

2. Якій сфері життя “маленької людини” приділяє найбільшу увагу Микола Гоголь у повісті “Шинель”?

3. Дослідники творчості Гоголя говорять про багатоплановість повісті, тому що в ній накладаються один на один побутовий, психологічний і філософський плани. Чи згодні ви з цією думкою? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Які подробиці повсякденного життя, побуту дрібного чиновника змалював письменник? Під час відповіді використовуйте цитати з твору.

5. Важливою частиною побутового плану повісті є зображення Петербурга. Як живеться в цьому місті “маленькій людині”? Хто почувається в Петербурзі добре?

6. Пригадайте, як Гоголь змалював Петербург в іншій своїй повісті – “Ніч перед Різдвом”. (Учні знайомляться з уривком твору на картках. Текст уривка подано в електронному додатку.) Порівняйте наведену картину з образом Петербурга в повісті “Шинель”. Чим різняться зображення?

7. Зробіть висновок: яким постає місто в повісті “Шинель”?

Пояснення вчителя. В українських повістях Гоголя Петербург – місто фантастичне, місто-свято, що приголомшує своєю пишністю, розмахом життя. У повісті “Шинель” Петербург – це місто соціальних контрастів. До “маленької людини” воно вороже, дрібний чиновник почувається в ньому незатишно. Щоб вижити в Петербурзі, треба бути нахабним і жорстоким розбійником або “значною особою”, людиною при грошах, чинах і владі.

8. Перейдемо до психологічного плану повісті “Шинель”. Згадайте, що таке художня деталь.

9. Різновидом художньої деталі є психологічна деталь. Що, на вашу думку, означає це поняття?

Психологічна деталь – художня деталь, яка виступає засобом психологічної характеристики героя, допомагає розкрити внутрішній світ персонажа.

(Учні записують визначення поняття.)

10. Знайдіть у творі психологічні деталі. Які особливості психології, характеру Башмачкіна і значної особи вони передають?

11. Українська дослідниця Олена Іванівна Нещерет указала на те, що значущою для повісті “Шинель” є тема страху. Кого (чого) і чому боїться Башмачкін?

12. Філософський план повісті пов’‎язаний насамперед із відтворенням взаємин “маленької людини” і суспільства. Якими Гоголь показує ці взаємини?

13. Чим, на вашу думку, зумовлене ставлення до Башмачкіна тих, хто його оточує: людською жорстокістю, низьким соціальним становищем Акакія Акакійовича чи його духовним убозтвом?

(Коментар до цього питання подано в електронному додатку.)

14. Порівняйте особливості розкриття теми грошей і їхньої ролі в житті людини в повістях “Шинель” М. Гоголя і “Гобсек” О. де Бальзака.

15. Зробіть висновок: яких тем і проблем торкнувся Гоголь у повісті?

16. Як ви вважаєте, чому В. Г. Бєлінський назвав повість “одним із найглибших творінь Гоголя”?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Виконання завдання

За результатами обговорення на уроці заповніть схему “Побутовий, психологічний і філософський плани повісті “Шинель”.

ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ. ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ   РЕАЛІЗМ

Учень презентує результати роботи, клас доповнює його відповідь.

Заключне слово вчителя

Учитель розповідає про вплив повісті “Шинель” на світову літературу. (Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою “Реалізм”.

Випереджувальне завдання до уроку №53. Читати твір П. Меріме “Кармен”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ ШИНЕЛЬ. ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА У ТВОРІ – РЕАЛІЗМ