ПЕТЕРБУРЗЬКІ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ: ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ. ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ “ШИНЕЛЬ” – РЕАЛІЗМ

Мета (формувати компетентності): предметні (уміння характеризувати М. В. Гоголя як різнобічного письменника; знання історії написання повісті “Шинель”; розуміння гуманізму письменника у зображенні долі “маленької людини”; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу літературних творів; потребу сповідувати високі естетичні й гуманні цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність і критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати головне та роль деталі в тексті, оцінювати прочитане; навички роботи з художнім текстом; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: біографія, світогляд.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, математика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; фрагменти кінофільму “Шинель” (СРСР (“Ленфільм”), 1959, реж. о. В. Баталов) та мультфільму “Шинель” (Росія (“Норштейн – cтудия/Norstein-Studio”), 1981 – до сьогодні, реж. Ю. Б. Норштейн); медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

1) Інтерактивна вправа “Сонечко”

ü Схарактеризуйте городничого та Хлестакова за допомогою схеми “Сонечко”.

Очікувані відповіді

2) Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Презентуйте створені вами ілюстрації до комедії М. В. Гоголя “Ревізор”. (Охочі демонструють свої ілюстрації, учитель коментує й оцінює роботи учнів.)

3) Творча робота

ü Презентуйте складені вами ситуативні оповідання про сучасних “ревізорів”. (Охочі зачитують свої оповідання, учитель коментує й оцінює роботи учнів.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. В одній із Петербурзьких повістей Гоголь зображує трагедію чиновника – “маленької людини” Акакія Акакійовича Башмачкіна, життя якої цілковито безпросвітне. Ідеться про повість “Шинель”, із якою ми починаємо знайомитися сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Міні-лекція вчителя

– Ще 1833 р. М. В. Гоголь задумав книгу під назвою “Місячне світло в розбитому віконці горища на Василівському острові в 16-й лінії” – відображення соціальних протиріч великого міста, що “стирає межі між дійсністю й ілюзією в загальному таємничому колориті”.

У Петербурзьких повістях (“Невський проспект”, “Ніс”, “Портрет”, “Шинель”, “Записки божевільного”) сюжети зосереджено довкола одного місця – столиці російської імперії, Петербурга. Наскрізна тема Петербурзьких повістей – оманливість зовнішнього блиску столичного життя, його уявної пишноти, за якою ховається низинна й вульгарна проза. “О, не вірте цьому Невському проспекту!.. Усе облуда, усе мрія, усе не те, чим здається!” – ці слова з повісті “Невський проспект” можуть слугувати епіграфом до всього циклу.

Замість людей Невським рухаються “франтівський сюртук з найкращим бобром… грецький прекрасний ніс… прегарні бакенбарди… пара гарненьких оченят і чудесний капелюшок… перстень з талісманом на випещеному мізинці… ніжка в чарівному черевичку. галстук, що викликає подив”1, тощо. Тут Гоголь перетворив людину на річ: бездуховний світ омертвів і розсипався на деталі, на речі, зрештою людину замінив предмет.

1 Цитату з повісті “Невський проспект” М. В. Гоголя наведено у перекладі за редакцією М. П. Тиміш-Лещенко.

У цьому циклі відбилися перші враження й перші розчарування митця від північної столиці, усі градації почуттів, починаючи від уявлення про Петербург як осередок розмаїтої людської діяльності, місця застосування сил і здібностей, аж до картини міста меркантильного й розкішного, у якому гине все чисте й живе. Гоголь змалював Петербург як дивне місто, що живе обманом і брехнею: ними просякнуті його вулиці, вони володіють душами його мешканців.

Зі звичайного, непримітного життя несподівано виникає фантастика, дивина, нічим не вмотивована, безпричинна. І тут виявляється, що в темній безодні петербурзького світу прихована страшна та похмура романтика: дійсність сповнена злом, що здатне набувати найфантастичніших форм і виглядів. Така подвійність зображення, коли реальність перетворюється на фантастику, а фантастика обертається на реальність, коли фантастичне й реальне неподільні, оголює примарність дійсності. Цю примарність Петербурзьких повістей Микола Васильович створив за допомогою гротеску.

Пригадаймо історію літератури: поміж героїв різних літературних епох ми вже зустрічали образи “сильної людини”, “зайвої людини”, “маленької людини”. Образ “маленької людини” М. В. Гоголь майстерно створив у “Шинелі” – одній із Петербурзьких повістей.

Якось письменник почув історію про бідного чиновника, який дуже полюбляв полювати. Ціною жорсткої економії й виснажливої понаднормової праці він зібрав гроші та придбав зрештою дорогу рушницю. Але першого ж дня, коли він на човні вирушив Фінською затокою, рушниця впала у воду. Утрата так засмутила чиновника, що він захворів і перебував на межі життя та смерті. Товариші дізнались про цю пригоду, зібрали гроші й купили йому таку саму рушницю. Із цієї історії виник задум написати повість, у якій розповідалось би про бідного чиновника, що виплекав собі мрію, а потім утратив бажане. Цією чудовою повістю Гоголь увів у літературу образ “маленької людини”, яка живе безпросвітним життям і позбавлена елементарної поваги до себе,- образ Акакія Акакійовича Башмачкіна.

2. Складання опорного конспекту уроку (запис до зошитів)

ü За прослуханою міні-лекцією вчителя складіть опорний конспект.

3. Аналіз тексту й образів літературного твору (запис до зошитів)

ü Прочитайте повість М. В. Гоголя “Шинель” від початку твору до епізоду, коли Башмачкін одягнув нову шинель і пішов до департаменту. Прокоментуйте прочитане. Випишіть цитати до образу Башмачкіна.

Очікувана відповідь

Образ А. А. Башмачкіна у цитатах (за I умовною частиною повісті М. В. Гоголя “Шинель”)

Категорія

Цитата

Зовнішність

“Низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи рудуватий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі, із зморшками по обидва боки щік, із кольором обличчя, як то кажуть, гемороїдальним”1

Посада

“Він був те, що називають довічний титулярний радник, з якого, відома річ, наглузувалися та накепкувалися вволю різні письменники, що мають похвальний звичай наполягати на тих, хто не може кусатися”

Ім’‎я

“На прізвище чиновник був Башмачкін. Уже з самого імені видно, що воно колись пішло від башмака…”; “…Акакій Акакійович <…> …народився… проти ночі… під 23 березня. <…> Породіллі дали на вибір, одне з трьох [імен]… Мокія, Сосія, чи. Хоздазата. <…> Щоб догодити їй, розгорнули календар в іншому місці; знову вийшли троє імен: Трифілій, Дула і Варахасій. <…> Ще перегорнули сторінку – вийшли: Павсикахій та Вахтисій. “Ну, я вже бачу,- сказала стара,- що, видно, така його доля. Коли вже так, нехай краще зватиметься, як батько його. Батько був Акакій, то нехай і син буде Акакій”. Таким ото чином і пішло Акакій Акакійович”

Ставлення до героя оточуючих

“В департаменті не виявляли до нього ніякої пошани. Сторожі не тільки не вставали з місця, коли він проходив, але навіть і не дивились на нього, немов через приймальню пролетіла звичайна муха. Начальники поводилися з ним якось холодно-деспотично. Який-небудь помічник столоначальника просто тикав йому під ніс папери, не сказавши. як заведено в благопристойних службах. Молоді чиновники підсміювалися й глузували з нього”

Ставлення героя до оточуючих

“Тільки коли занадто вже нестерпний був жарт, коли штовхали його під руку, заважаючи робити своє діло, він промовляв: “Облиште мене, навіщо ви мене кривдите?” І щось чудне було в словах і в голосі, яким їх проказувано. В ньому чулося щось таке, схиляюче до жалю, що один молодий чоловік, недавно призначений, який, за прикладом інших, дозволив був собі посміятися з нього, раптом зупинився, немовби вражений, і відтоді ніби все змінилося перед ним і набрало іншого вигляду. якась неприродна сила відштовхнула його від товаришів, з якими він познайомився, вважаючи їх за пристойних світських людей. І довго потім, серед найвеселіших хвилин, уявлявся йому низенький чиновник з лисинкою на лобі…”

1 Тут і далі: цитати з повісті “Шинель” М. В. Гоголя наведено у перекладі А. С. Хуторяна.

Категорія

Цитата

Ставлення героя до своєї роботи

“І він брав [папери], поглянувши тільки на папір, не дивлячись, хто йому поклав і чи мав на те право. Він брав і одразу ж прилаштовувався писати його”; “Навряд чи де можна було знайти людину, що так жила б у своїй посаді. Мало сказати: він служив ревно, ні, він служив з любов’‎ю. Так, у цьому переписуванні йому ввижався якийсь свій розмаїтий і приємний світ. Насолода відбивалась на обличчі його: деякі літери у нього були фаворити, до яких коли він добирався, то був сам не свій: і підсміювався, і підморгував, і допомагав губами, так що в обличчі його, здавалося, можна було прочитати кожну літеру, яку виводило перо його. Коли б відповідно до його старанності давали йому нагороди, він би, на диво собі, може, навіть потрапив би у статські радники; але вислужив він, як висловлювалися дотепники, його товариші, пряжку в петлицю та нажив геморой у сідницю”; “Написавшись досхочу, він лягав спати, усміхаючись заздалегідь від думки про завтрашній день: що то Бог пошле переписувати завтра”

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Евристична бесіда

ü До якої атмосфери Петербурга потрапляє читач повісті “Шинель”?

ü Яким ми бачимо головного героя повісті? Зачитайте його портрет.

ü Про що свідчить його зовнішність? (Непомітний.)

ü Як звати героя повісті? розкажіть історію отримання цього імені. Що означає це ім’‎я? (Сумирний, син сумирного.)

ü Що спонукало Гоголя написати про Башмачкіна? (Анекдот.)

ü Опишіть повсякденне життя Акакія Акакійовича.

ü Як би ви назвали його, зважаючи на рід його діяльності та ставлення до своєї роботи? (Людина-ксерокс.)

ü Що наповнювало внутрішній світ Башмачкіна?

ü Яким було його зовнішнє оточення?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Перегляньте фрагменти кінофільму 1959 р. “Шинель” із Роланом Антоновичем Биковим у головній ролі (режисер Олексій Володимирович Баталов) та мультфільму “Шинель” (режисер Юрій Борисович Норштейн почав знімати його 1981 р. й остаточно не завершив і досі). А яким ви уявляли головного героя твору М. В. Гоголя?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: знати зміст І умовної частини повісті М. В. Гоголя “Шинель”; уміти переказувати, аналізувати; дібрати цитатний матеріал до образу Акакія Акакійовича.

Творче: підготувати інсценування “Акакій Акакійович і “значна особа””.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЕТЕРБУРЗЬКІ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ: ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ. ПОБУТОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛАНИ ПОВІСТІ “ШИНЕЛЬ” – РЕАЛІЗМ