Побудова графіків функцій

Графік функції – це множина точок, у яких абсциса представлена допустимою величиною аргументу х, а ордината – відповідні величиною функції y.

Графік виступає як геометричне зображення залежності, що зв’язує координати точок на площині.

Згідно з формулюванням, для побудови графіку довільної функції необхідно визначити всі пари відповідних значень аргументу і функції і відзначити всі отримані точки на координатній площині.

У значному числі завдань виконати це практично нереально, оскільки кількість таких точок нескінченно. Отже, більш практично дослідити функцію, що надає можливість встановити область визначення й область зміни функції, області її убування або зростання, асимптоти, проміжки знакопостійності і т. д.; визначити ряд точок, що належать графіком, і з’єднавши їх плавною кривою, отримати графік.

Так само при побудові графіків більшості функцій часто можна виключити виконання такого дослідження, застосувавши методику перетворення функцій, вона робить аналітичний вираз функції та побудова графіка набагато простіше.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Побудова графіків функцій