Поняття про обернену функцію

Ми вже стикалися з завданням, коли за заданою функції f і заданому значенню її аргументу необхідно було обчислити значення функції в цій точці. Але іноді доводиться стикатися із зворотного завданням: знайти за відомою функції f і її деякому значенню y значення аргументу, в якому функція приймає дане значення y.

Функція, яка, приймає кожне своє значення в єдиній точці своєї області визначення, називається оборотною функцією. Наприклад, лінійна функція буде оборотною функцією. А квадратична функція або функція синус нічого очікувати бути оборотними функціями. Так як одне і те ж значення функція може приймати при різних аргументах.

Зворотна функція
Покладемо, що f є деяка довільна оборотна функція. Кожному числу з області її значень y0,відповідає лише одне число з області визначення x0,таке що f (x0)=y0.

Якщо тепер ми кожному значенню х0 поставимо у відповідність значення y0,то отримаємо вже нову функцію. Наприклад, для лінійної функції f (x)=k*x + b функція g (x)=(x-b) / k буде зворотною.

Якщо деяка функція g в кожній точці х області значень оборотної функції f приймає значення у таке, що f (y)=x, то говорять, що функція g-є зворотна функція до f.

Якщо у нас буде заданий графік деякої оборотної функції f, то для того щоб побудувати графік зворотної функції, можна користуватися таким твердженням: графік функції f і зворотної до неї функції g будуть симетричні відносно прямої, заданої рівнянням y=x.

Якщо функція g є зворотною до функції f, то функція g буде оборотною функцією. А функція f буде оберненою до функції g. Зазвичай кажуть, що дві функції f і g взаємно зворотні один до одного.

На наступному малюнку представлені графіки функцій f і g взаємно зворотних один до одного.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття про обернену функцію