Математика

Діагональ ділить кут навпіл

Однією з ознак ромба є те, що діагоналі ділять його кути навпіл. У вигляді теореми ця ознака формулюється так: Якщо діагональ паралелограма ділить його кут навпіл, то такий паралелограм є ромбом. Якщо доводити дана

Побудова графіків функцій

Графік функції – це множина точок, у яких абсциса представлена допустимою величиною аргументу х, а ордината – відповідні величиною функції y. Графік виступає як геометричне зображення залежності, що зв’язує координати точок на площині. Згідно

Множення раціональних чисел

Дії з цілими числами мають такі ж властивості дій, як і з натуральними числами. Тобто, дії з раціональними числами мають властивості дій з цілими числами. Але при множенні раціональних чисел є ще додаткове властивість

Формула площі прямокутника через діагональ

Все з початкової школи знають формулу площі прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину. Але іноді буває, що дізнатися довжину або ширину не представляється можливим, зате є значення діагоналей. Визначення Поговоримо про декілька

Приріст функції

Не завжди в житті нас цікавлять точні значення яких величин. Іноді цікаво дізнатися зміна цієї величини, наприклад, середня швидкість автобуса, відношення величини переміщення до проміжку часу і т. д. Для порівняння значення функції в

Перпендикулярні прямі

Перпендикулярні прямі утворюють собою цілий пласт фігур, побудов і обчислень в геометрії. Без розуміння перпендикулярних прямих не вийде вирішувати такі фігури, як прямокутний трикутник, прямокутник, квадрат або прямокутна трапеція. Тому варто особливу увагу приділити

Прості і складені числа – коротко

Число 7 ділиться лише на 1 і саме на себе. Іншими словами, число 7 має тільки два дільника: 1 і 7. У числа 9 трьох дільника: 1, 3 і 9. Число 18 має шість

Корені квадратного рівняння

Рішення квадратних рівнянь вельми важливо для вирішення практичних завдань з фізики, так як багато формули мають старшу ступінь 2, в програмуванні та багатьох інших суміжних дисциплінах. Способів вирішити рівняння не так багато, але чим

Похибка наближення

Маючи справу в обчисленнях з нескінченними десятковими дробами, доводиться для зручності виконувати наближення цих чисел, т. Е. Округляти їх. Приблизні числа виходять також при різних вимірах. Буває корисно дізнатися, як сильно наближене значення числа

Навіщо потрібна алгебра

Навіщо потрібна алгебра: для вміння мислити логічно і абстрактно. Якщо логічно – зрозуміло кожному – це, по суті, мислити послідовно, розумно і правильно. Те ось абстрактно – варто пояснити. Справа в тому, що в