Ознаки, які успадковуються зі статтю

Ознаки, гени яких локалізовані в статевих хромосомах, називаються зчепленими зі статтю. Генетичний аналіз виявив деякі особливості успадкування таких ознак, як

    1) відмінність в результатах прямих і реципрокних схрещувань; 2) успадкування хрест-навхрест (Крісс-крос), тобто знака від матері успадковується синами, від батька – дочками.

Ці особливості успадкування пов’язані з тим, що Y-хромосома гетерогаметного статі у різних організмів в більшій чи меншій мірі генетично інертна, тому фактори, локалізовані в Х-хромосомі, знаходяться в гемізиготність стані. Свою єдину Х-хромосому сини отримують від матері, тому їх генотипи залежать від генотипу матері: якщо мати гомозиготна, все сини мають однаковий генотип; якщо мати гетерозиготна, серед синів спостерігається розщеплення 1: 1 по відношенню до досліджуваної ознаки.

У дрозофіли відомо близько двохсот ознак, які успадковуються сцепленно зі статтю. Як приклад розглянемо успадкування забарвлення очей. У мух дикого типу – червоні очі; білі очі визначаються рецесивним мутантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. При звичайному спадкоємство Менделя для розщеплення в F1 і F2 не має значення, ким вносяться гени, які контролюють ознаку, матір’ю або батьком, а в даному випадку результати експерименту залежать від статі батька, що має мутантний ген.

У людини ряд ознак, в тому числі гемофілія, атрофія зорового нерва, дальтонізм, зчеплені з Х-хромосомою і успадковуються так само, як і забарвлення очей у дрозофіли. Але якщо у самців дрозофіли між Х – і Y-хромосомами не буває кросинговеру і, отже, обміну генами, то у людини в Y-хромосомі є ділянки, гомологічні Х-хромосомі, тому можливі часткова кон’югація, кроссинговер і обмін ділянками, що вносить деякі відхилення від типового успадкування Крісс-крос.

Ознаки, гени яких локалізовані в ділянках Y-хромосоми, негомологічних жодному з ділянок Х-хромосоми, передаються тільки від батька синам (голандріческіе ознаки), так як дочки ніколи не отримують Y-хромосому. Прикладом може служити успадкування такої нешкідливої аномалії, як наявність перетинки між пальцями ніг у людини. Вона передається тільки від батька синам. У птахів, деяких риб і метеликів також виявлений ряд зчеплених зі статтю ознак. У цих випадках гени, які контролюють ознаку, теж знаходяться в Х-хромосомі, але в схемі успадкування самці і самки міняються місцями, так як гетерогаметна стать тут є самки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Ознаки, які успадковуються зі статтю