Зчеплене успадкування ознак

Що собою являють хромосоми?

Хромосоми – особливі, інтенсивно забарвлюються структури ядра, добре помітні в мікроскоп при діленні клітини, які є носіями генетичного матеріалу. Кожна хромосома містить молекулу ДНК, з’єднану з особливим білком, що додає їй компактність. Ділянки ДНК, в яких записана інформація про первинну структуру білка, називають генами. У кожній хромосомі міститься безліч генів.

Функція хромосом – точний розподіл спадкової інформації при діленні клітини.

Чому не завжди дотримується правило незалежного успадкування ознак Г. Менделя?

Незалежне успадкування ознак спостерігається лише тоді, коли гени, що відповідають за аналізовані ознаки, розташовані в різних парах гомологічних хромосом. У цьому випадку ці гени потрапляють в різні гамети.

Коли гени, що визначають аналізовані ознаки, розташовані в одній хромосомі, то вони потрапляють в одну гамету. У цьому випадку має місце зчеплене успадкування.

Коли відбувається перехрещення? У чому його суть і біологічне значення?

У профазі першого поділу мейозу гомологічні хромосоми зближуються і з’єднуються по всій довжині (кон’югують). У цей момент відбувається обмін ділянками гомологічних хромосом. Утворюються перекомбініровать хромосоми з новими поєднаннями генів. Це явище обміну генами в процесі мейозу між двома гомологічними хромосомами носить назву перехрещення. Його біологічне значення полягає в збільшенні різноманітності комбінацій генів, а отже, і особин з різними поєднаннями ознак.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Зчеплене успадкування ознак