Гени людини, ДНК, РНК

Геном називається носій спадкової інформації, що передається батьками своїм нащадкам. Гени – це фрагменти ДНК (скорочення від “дезоксирибонуклеїнова кислота”), яка міститься в кожній клітині людського організму. В гені міститься повна інформація про організм. Гени об’єднані в хромосоми, які розміщуються в ядрі клітини. Вивченням генів займається наука під назвою генетика.

У вищих організмів парне число хромосом, так як вони розташовані попарно. У людини 23 пари хромосом, при цьому одна з хромосом кожної пари (гомолог) отримана організмом від матері, а інша – від батька. Сукупність усіх генів людського організму називається геномом.

Передача генетичної інформації відбувається в процесі синтезу рибонуклеїнових кислот (РНК): інформаційної (иРНК), транспортну (тРНК) і рибосомальною (рРНК). Спадкова інформації передається завдяки процесам, що відбуваються всередині клітини, які називаються мітозом і мейозом.

Мітоз – розподіл хромосом по дочірнім клітинам, що відбувається в результаті клітинного поділу. При митозе хромосома батьківської клітини подвоюється, а її точна копія переходить в дочірню клітину.

Мейоз – клітинне ділення, яке відбувається при утворенні статевих клітин (сперматозоїдів і яйцеклітин). При мейозі в кожну дочірню клітину потрапляє лише одна з двох хромосом кожної пари, тому в половині дочірніх клітин присутній один гомолог, в іншій половині – інший. При злиття двох статевих клітин (заплідненні) число хромосом відновлюється. При цьому утворюється клітина, яка отримала від кожного з батьків за одинарному набору хромосом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гени людини, ДНК, РНК