Мітоз, його фази, біологічне значення

Стадії мітозу. Процес мітозу прийнято поділяти на чотири основні фази:

    Профаза; Метафаза; Анафаза; Телофаза.

Так як він безперервний, зміна фаз здійснюється плавно – одна непомітно переходить в іншу.

Профаза

На цьому етапі відзначається наступне:

    Ядерна оболонка руйнується; Починає формуватися веретено поділу, що складається з численних мікротрубочок; Хромосоми, спіралізуючись, коротшають і збільшуються в діаметрі, стають видимими у світловому мікроскопі у вигляді товстих ниток.
Метафаза
    Максимально спіралізовані хромосоми розташовуються в екваторіальній площині веретена поділу; Хромосоми поодинці (!) прикріплюються за допомогою центромеру до ниток веретена розподілу; Кожна хромосома (яка має по дві ідентичні молекули ДНК в результаті реплікації в інтерфазі клітини) розщеплюється вздовж на дві дочірні хромосоми (хроматиди), з’єднані лише в області центромери.
Анафаза
    Відбувається повне розщеплення кожної хромосоми на дві дочірні; Дочірні хромосоми кожної пари “розтаскуються” до полюсів веретена поділу; на цій фазі в клітці виявляється подвоєна кількість хромосом (2 м ч 2).
Тілофаза
    Дві групи дочірніх хромосом (у кожній групі повний диплоїдний набір) розташовуються на протилежних полюсах поділу; Навколо кожної групи дочірніх хромосом починає формуватися ядерна оболонка; Відбувається поділ материнської клітини на дві дочірні, які мають хромосомні набори, ідентичні за кількістю хромосом материнської клітині.

Таким чином, мітоз – тип поділу клітин, при якому забезпечується збереження числа хромосом в ряду поколінь клітин (материнська клітина, дочірні клітини, внучаті клітини і т. д.).
Біологічне значення мітозу. Воно полягає в тому, що мітоз забезпечує спадкову передачу ознак і властивостей в ряду поколінь клітин при розвитку багатоклітинного організму. Завдяки точному і рівномірному розподілу хромосом при мітозі всі клітини єдиного організму генетично однакові.

Мітотичний поділ клітин лежить в основі всіх форм безстатевого розмноження як у одноклітинних, так і у Багатоклітинних організмів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Мітоз, його фази, біологічне значення