Ділення і ріст клітин

1. Пригадайте, що таке хромосоми.

Хромосоми – структури всередині ядра клітини, де зосереджена спадкова інформація.

2. Де знаходяться хромосоми?

Хромосоми розташовуються усередині ядра.

3. Чому дочірні клітини, що виникли в результаті поділу, є копіями один одного і материнської клітини?

Так як в результаті такого поділу відбувається подвоєння, а потім поділ за нових двом клітинам генетичної інформації спочатку міститься в клітині.

4. Як утворюється поперечна перегородка між діляться клітинами у рослин і грибів?

У клітин рослин перегородка починає будуватися від середини центральній частині клітини.

Вона росте в усі сторони, поки не досягне зовнішньої цитоплазматичної мембрани. У цей момент з однієї клітини утворюються дві дочірні, причому розділила клітку перегородка виходить такий же за міцністю і будовою, як і вся оболонка вихідної клітини.

5. Чому в багатоклітинних організмі клітини можуть мати різну будову і виконувати різні функції?

У багатоклітинних організмі дочірні клітини, що виникають при діленні вихідної материнської клітини, далі можуть мати різну будову і виконувати різні функції. Це буде залежати від того, яка частина інформації, закладеною у хромосомах, використовуватиметься клітинами протягом життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ділення і ріст клітин