Клітинна будова організму – біологія

Питання 1. Яке будова тваринної клітини?

За формою, будовою і функціями клітини надзвичайно різноманітні, але за структурою вони подібні. Кожна клітина відособлена від інших клітинною мембраною. Переважна кількість клітин мають цитоплазму і ядро. Ядро відокремлене від цитоплазми ядерною мембраною. У ньому можна виявити ядерце – місце складання рибосом, найважливіших органів клітини.

У ядрі перебувають хромосоми, основа яких – молекули ДНК, що визначають спадковий апарат клітини.

У клітці крім ядра є й інші органели і структури. До них відносять – мітохондрії, апарат Гольджи, рибосоми й лізосоми.

Питання 2. Яку функцію виконують хромосоми?

Функція хромосом полягає; в зберіганні спадкової інформації, вони є носіями генетичної інформації.

У передачі спадкової інформації. Спадкова інформація передається шляхом реплікації ДНК. В реалізації спадкової інформації. Завдяки відтворенню того чи іншого типу і-РНК і відповідно того чи іншого типу білка здійснюється контроль над всіма процесами життєдіяльності клітини і всього організму.

Питання 3. Як відбувається розподіл клітини?

Поділ клітини – складний процес. При підготовці до поділу кожна молекула ДНК подвоюється. У результаті в хромосомі виявляється поруч пара однакових молекул ДНК, які потім стануть самостійними хромосомами дочірніх клітин.

Перед розподілом ядро ​​розбухає і збільшується в розмірах. Хромосоми скручуються в спіраль і стають помітними в оптичний мікроскоп. Ядерна оболонка зникає. Органела клітинного центру подвоюються, розходяться до протилежних полюсів клітини, і між ними формуються нитки веретена поділу.

У наступній фазі поділу хромосоми вишиковуються в екваторіальній площині клітини. Парні молекули ДНК кожної хромосоми прикріплюються до ниток веретена розподілу. Незабаром нитки веретена поділу починають відтягувати парні молекули ДНК до протилежних полюсів. Утворюються два нових набору, що складаються з однакових хромосом і, отже, однакових генів. Хромосоми дочірніх клітин утворюють клубки. Навколо них синтезується ядерна оболонка, утворюються ядро. Скорочення раніше в спіраль хромосоми повністю розкручуються і перестають бути видимими. Одночасно з розбіжністю хромосом органели приблизно рівномірно розподіляються за двома полюсами. Потім клітинна мембрана впячивается всередину, і цитоплазма клітини ділиться шляхом перетяжки. Утворюються дві дочірні клітини.

Питання в кінці параграфа.

Питання 1. В якому середовищі знаходяться клітини організму людини?

Подібно іншим організмам, тіло людини має клітинну будову. Клітини знаходяться в міжклітинній речовині, що забезпечує їм механічну міцність, харчування і дихання.

Питання 2. Яке значення має клітинна мембрана?

Зовнішня клітинна мембрана обмежує клітину від навколишнього середовища і здійснює транспорт речовин. Мембрана має властивість напівпроникності. При цьому молекули води можуть безперешкодно проходити через клітинну мембрану, а молекули інших речовин проникають вибірково. Через клітинну мембрану клітина отримує воду, поживні речовини, кисень, через неї видаляються продукти клітинного обміну.

Питання 3. Які функції ядра та ядерця?

У ядрі перебувають хромосоми, основою яких є молекули ДНК – спадковий апарат клітини, т. Е. Основною функцією ядра є збереження і передача спадкової інформації. У ядерцях здійснюється формування рибосом.

Питання 4. Скільки хромосом мають статеві клітини – сперматозоїд і яйцеклітина?

У статевих клітинах (яйцеклітинах і сперматозоїдах) по 23 хромосоми (половинний, або гаплоїдний, набір).

Питання 5. Назвіть органели клітини.

До основних органоидам клітини відносять: ендоплазматична мережа (ЕРС), рибосоми, мітохондрії, лізосоми, апарат (комплекс) Гольджі, центріолі.

У пральні порошки іноді додають ферменти. Чи будуть вони діяти при кип’ятінні білизни і після нього? Відповідь поясніть.

Ферменти діють як в клітинах, так і поза клітинами. При кип’ятінні білки руйнуються, тому ферменти втрачають активність. Тому при кип’ятінні білизни пральний буде не так ефективно діяти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Клітинна будова організму – біологія