Будова клітини – конспект

Клітини мають мікроскопічні розміри. Вивчати їх будову можна тільки при великому збільшенні (рис. 3). Під оптичним мікроскопом видно основні частини клітини: цитоплазма і ядро (рис. 4). Форма клітин різноманітна (рис. 5).

Електронний мікроскоп дозволяє побачити, що клітина має складну будову (рис. 6). Вона покрита оболонкою – клітинною мембраною. Цитоплазма містить органели – постійні частини клітини, які виконують певну функцію. Так, клітинна мембрана пропускає в клітку одні речовини, а з клітки – інші. Ендоплазматична мережа, що складається з внутрішньоклітинних мембран, направляє потоки речовин усередині клітин. На рибосомах синтезуються білки, а в мітохондріях піддаються біологічному окисленню органічні речовини. При цьому утворюються молекули аденозинтрифосфату (АТФ), при розпаді яких вивільняється енергія, необхідна організму. Так, за рахунок цієї енергії дві молекули м’язового білка з’єднуються в одну, що забезпечує м’язове скорочення. Лі-зосоми розкладають складні органічні речовини на більш прості. Комплекс Гольджі сортує і розподіляє утворилися всередині клітини молекули або виводить їх за її межі.

У ядрі перебувають хромосоми. Вони містять гени, що визначають спадковість організму. Клітини людини (виключаючи статеві) мають 46 хромосом. У статевих клітинах міститься половина цього числа – 23 хромосоми. У полісом утворюються речовини, необхідні для створення рибосом. Клітинний центр відіграє важливу роль при розподілі клітки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Будова клітини – конспект