Розмноження організмів

Одне з основних властивостей тваринного організму – здатність до розмноження, або самовідтворення.

У багатоклітинному тваринному організмі клітини розмножуються протягом усього життя шляхом ділення ядра, або мітозу (каріокінез). Після мітозу в кожній дочірній клітині залишається така ж кількість хромосом (диплоїдний набір хромосом) і того ж типу, як в материнській клітині.
У розвиваються статевих клітинах після двох послідовних поділів, під час яких хромосоми розщеплюються поздовжньо тільки один раз, відбувається зменшення кількості хромосом у два рази (гаплоїдний набір хромосом). Такий поділ називається мейозом. При розмноженні в результаті злиття сперматозоїда і яйцевій клітини, в яких є гаплоїдний набір хромосом, в клітинах плода набір хромосом відновлюється до диплоїдного.

Після мейозу у всіх яйцевих клітинах жінок у 23-й парі хромосом містяться ікс – хромосоми, а у чоловіків в одній половині сперматозоїдів міститься ікс – хромосома, а в іншій – ігрек – хромосома. Якщо яйцева клітина запліднена сперматозоїдом з ікс – хромосомою, то з неї розвивається дівчинка, а з яйцевої клітини, заплідненої ігрек – хромосомою, розвивається хлопчик.
Функція розмноження регулюється нервовою системою і продуктами залоз внутрішньої секреції – гормонами.

У результаті розмноження батьки передають нащадкам спадкову інформацію, що забезпечує їм здатність виживати в конкретному середовищі проживання, а також давати потомство. При розмноженні створюються умови для виникнення змін властивостей організмів за рахунок обміну спадковими факторами, характерними для батьків. Розмноження забезпечує тривале існування в часі різних видів, еволюційні процеси і ” безсмертність” життя на Землі (з моменту її виникнення).
На Землі у організмів розрізняють дві принципово відрізняються один від одного форми розмноження: безстатеве і статеве.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розмноження організмів