Чим відрізняється мітоз від мейозу

Все живе має клітинну будову. Клітини живуть: ростуть, розвиваються і діляться. Їх розподіл може відбуватися різними способами: в процесі мітозу чи мейозу. Обидва ці способи мають однакові фази ділення, випереджаючи ці процеси, відбуваються спіралізація хромосом і самостійне подвоєння в них молекул ДНК. Розглянемо, у чому полягає відмінність мітозу від мейозу.

Мітоз є універсальним способом непрямого поділу клітин, що мають ядро, тобто клітин тварин, рослин, грибів. Слово “мітоз” походить від грецького “мітос”, що означає “нитка”. Його ще називають вегетативним способом розмноження або клонуванням.

Мейоз – це також спосіб розподілу аналогічних клітин, але число хромосом в ході мейозу зменшується в два рази. Основою походження назви “мейоз” стало грецьке слово “меесіс”, тобто “зменшення”.

Процес розподілу при мітозі і мейозі

У процесі мітозу кожна хромосома розщеплюється на дві дочірні і розподіляється за двома знову утворюваними клітинам. Життя утворюваних клітин може розвиватися по-різному: обидві можуть продовжувати поділ, ділиться далі тільки одна клітина, в той час, як інша втрачає таку здатність, обидві клітини втрачають здатність ділитися.

Мейоз складається з двох поділок. У першому розподілі число хромосом стає менше в два рази, з диплоїдної клітини виходять дві гаплоїдні, при цьому в кожній хромосомі є по дві хроматиди. У другому розподілі число хромосом не зменшується, лише утворюється чотири клітини з хромосомами, які містять по одній хроматиді.

Кон’югація

У процесі мейозу в першому розподілі відбувається злиття гомологічних хромосом, при мітозі будь-які види справно відсутні.

Вибудовування

У процесі мітозу подвоєні хромосоми вишиковуються по екватору за роздільністю, в той час як при мейозі аналогічне вибудовування відбувається парами.

Підсумок процесу ділення

У результаті мітозу відбувається утворення двох соматичних диплоїдних клітин. Найважливішим аспектом цього процесу є те, що спадкові фактори в ході розподілу не змінюються.

Підсумком мейозу є поява чотирьох статевих гаплоїдних клітин, спадковість яких змінена.

Розмноження

Мейоз відбувається в дозріваючих статевих клітинах і є основою статевого розмноження.

Мітоз є основою безстатевого розмноження соматичних клітин, причому це єдиний спосіб їх самовідновлення.

У процесі мейозу підтримується постійне число хромосом і крім того відбувається поява нових сполук спадкових задатків в хромосомах.

При мітозі відбувається подвоєння хромосом в ході їх подовжнього розщеплення, які рівномірно розподіляються по дочірнім клітинам. Обсяг і якість вихідної інформації не змінюється, і зберігається в повній мірі.

Мітоз є основою індивідуального розвитку всіх багатоклітинних організмів.

Різниця між мітозом і мейозом полягає в наступному:
    Мітоз і мейоз – це способи ділення клітин, що містять у своєму складі ядро. Мітоз відбувається в соматичних клітинах, мейоз – в статевих.
    При мітозі відбувається один розподіл клітини, мейоз припускає розподіл у дві стадії. У результаті мейозу відбувається зменшення числа хромосом в 2 рази, в процесі мітозу – збереження вихідного Числа хромосом в дочірніх клітинах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Чим відрізняється мітоз від мейозу