Життєдіяльність клітини людини

Клітина – найменша структура організму, але її життєдіяльність багатогранна і складна. Від хімічного складу і життєдіяльності клітини залежить життєдіяльність тканин, органів, систем органів і цілого організму.

Необхідні поживні речовини для своєї життєдіяльності клітина отримує з крові. У клітці синтезуються складні речовини з простих речовин крові, що надходять через мембрану. Такий синтез називається біологічним. Для життєдіяльності клітини необхідна енергія. У синтезі енергії участь кисень. Клітина використовує кисень з надходить від дихальних органів крові. Вуглекислий газ, що утворюється в процесі життєдіяльності клітини, потрапляє в кров. У процесі життєдіяльності клітини її складу постійно оновлюється. В результаті цього одні речовини синтезуються, інші розкладаються. Однак обидва ці процеси проходять паралельно і одночасно.

Клітка має кілька властивостей, перше – розмножується шляхом ділення на дві рівні половини. Так відбувається розмноження клітин у рослин і тварин. В результаті поділу утворюються дві нові клітини, у кожної з них є по 46 хромосом.

Тому будова нових клітин схоже на материнську клітину. Молоді клітини ростуть і виконують функцію материнської клітини. Це можна спостерігати при загоєнні ран, зрощенні тканини при переломі кістки. Ці процеси залежать від розмноження клітин.

Наступним властивістю клітини є її здатність реагувати на вплив зовнішнього фактора. Це властивість клітини називається збудженням (збудливістю). Збудливість пов’язана з неоднаковою проникністю мембрани клітини для іонів Na, К. Клітка, охоплена збудженням, виконує свою специфічну функцію. Наприклад, слинні залози виділяють слину, м’язи скорочуються. У кожному органі клітини виконують кілька функцій. Так, нервова клітина утворює електричні процеси, проводить і поширює; клітини шлунка виділяють сік і ферменти; клітини печінки синтезують білки плазми крові і жовч, депонують глікоген і знешкоджують отруйні речовини, ряд лікарських речовин окислюється.

Отже, на процесах обміну речовин, дратівливості, збудливості, зростання і розмноження, руху, що відбуваються в клітинах, грунтується функція цілого організму. Зростання і розмноження клітин дають можливість для поновлення віджили свій термін і пошкоджених клітин. Отже, основні властивості клітини – обмін речовин, ріст, розмноження і збудливість.

    Яке будова клітини? У чому значення хромосом? 3. Митохондрия – це якийсь органоид? Яке значення ядра? Який процес відбувається в цитоплазмі? Які є речовини в хімічному складі клітини? У чому їх значення? Які бувають нуклеїнові кислоти і в чому їх значення? Яке значення води і мінеральних речовин? Що відноситься до життєдіяльності клітин? Які властивості клітини знаєте? Наведіть приклади, поясніть.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Життєдіяльність клітини людини