Гаметогенез людини і тварини

Гаметогенез – це процес утворення зрілих статевих клітин гамет:

    Чоловічих – сперматозоїдів (сперматогенез); Жіночих – яйцеклітин (оогенез).

Гаметогенез здійснюється під впливом нейрогормональної системи в статевих залозах (гонадах).

Диплоїдні клітини зачаткового епітелію чоловічих і жіночих гонад багаторазово діляться мітозом, що призводить до значного збільшення кількості клітин, – це фаза розмноження. Зачаткові клітини, що діляться мітозом, називаються гоніями:

    Чоловічі – сперматогоніями; Жіночі – оогоніями.

Вони мають диплоїдний набір хромосом. Фаза розмноження змінюється фазою зростання. Кожен гоній обов’язково проходить цю фазу. Під час фази зростання гонії збільшуються в об’їмі, проходять певні етапи диференціювання, пов’язані зі зміною структури цитоплазми і ядра. Диференціація сперматогоніїв і оогоніїв проходить різними шляхами.

Протягом фази росту обов’язково є S-період, в якому відбувається подвоєння кожної молекули ДНК. В результаті кожна хромосома, яка перебуває у стані хроматину, по завершенню S-періоду буде складатися з двох хроматид, з’єднаних між собою. Фаза росту закінчується, коли гонії перетворюються в якісно нові клітини: сперматоціти або ооцити I порядку, які готові вступити в мейоз.

Початок мейозу відкриває нову фазу гаметогенезу – фазу дозрівання. Під час фази дозрівання відбувається перше і друге ділення мейозу. З однієї диплоїдної клітини утворюється 4 гаплоїдні. Крім мейозу у фазі дозрівання відбувається диференціювання гаплоїдних клітин і формування зрілих гамет. Слід зазначити, що в різних групах тварин можливі варіації в процесі гаметогенезу.

Статеве диференціювання у ембріона людини починається дуже рано, у віці 5 тижнів, коли ембріон має розмір 2-3 см.

В цей час закладаються зачатки статевих органів. У ембріона, в хромосомному наборі якого містяться Х і Y хромосоми, формуються насінники, при наявності двох Х хромосом – яєчники. Розвиток яєчників у жінок і сім’яників у чоловіків заснований на мітотичномй діленні клітин і диференціювання морфологічних структур. Початок диференціювання статевої системи у п’ятитижневого ембріона пов’язане з міграцією клітин з жовткового мішка в яєчники у дівчаток і в яєчка у хлопчиків.

Саме мігруючі клітини дадуть початок гоніям. Таким чином, перша фаза – фаза розмноження – починається у ембріона людини на п’ятому тижні розвитку. Сперматогенез і оогенез у людини йдуть По-різному.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гаметогенез людини і тварини