Самовідтворення організмів

У природі спадкоємність поколінь здійснюється за рахунок розмноження організмів. Розмноження – це здатність організму відтворювати собі подібне. Існують дві основні форми самовідтворення організмів – безстатеве і статеве.

Безстатеве розмноження – це утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, яка передає свою спадкову інформацію дочірнім особинам.

Вегетативне розмноження рослин

Статеве розмноження – це утворення нового організму за участю, як правило, двох батьківських особин, які виробляють для цього статеві клітини. Новий організм, що виникає в результаті злиття статевих клітин, несе спадкову інформацію від двох батьків. Нащадки в цьому випадку відрізняються один від одного і від своїх батьків.

Безстатеве розмноження. Ця форма розмноження зустрічається у всіх царствах, але найбільш поширена у рослин, грибів і бактерій. Серед тварин так розмножуються нижчі безхребетні. В основі безстатевого розмноження лежить мітоз. Він забезпечує схожість утворюються клітин і потомства. Причиною різноманітності особин в цьому випадку служать випадкові на слідчі зміни, які виникають в процесі індивідуального розвитку. Зустрічається кілька способів безстатевого розмноження (рис. 80).

Просте ділення характерно для одноклітинних організмів. З однієї клітини шляхом мітозу, або амітозу, утворюються дві дочірні клітини, кожна з яких стає новим організмом. Прикладом може служити розмноження найпростіших, одноклітинних водоростей і бактерій.

Брунькування – це спосіб безстатевого розмноження, при якому на тілі батьківської особини утворюється невеликий виріст – нирка. З нирки розвивається дочірній організм, який потім відділяється від материнського. Брунькуванням розмножуються кишковопорожнинні, одноклітинні гриби – дріжджі.

Розмноження спорами (споруляції). У спорових рослин (водоростей, мохів, папоротей) і грибів розмноження відбувається за допомогою спеціальних клітин – суперечка, що утворюються в материнському організмі. Кожна спору, проростаючи, дає початок новому організму. Вегетативне розмноження – це спосіб безстатевого розмноження окремими органами, частинами органів або тіла. Воно зустрічається найчастіше у рослин, які можуть розмножуватися корінням, видозміненими пагонами або окремими частинами пагонів (рис. 81). Способи вегетативного розмноження рослин дуже різноманітні.

Фрагментація – поділ особини на дві і більше частини, кожна з яких може дати початок новому організму. Цей спосіб безстатевого розмноження безстатеве заснований на здатності організмів до регенерації (від лат. Регенерацію – відновлення, відродження) – відновлення відсутніх частин тіла. Фрагментація відбувається у безхребетних тварин – кишковопорожнинних, плоских хробаків, морських зірок. Тіло тварини, розділене на окремі частини, добудовує відсутні. Наприклад, при несприятливих умовах плоский черв’як планария розпадається на окремі частини, кожна з яких при настанні сприятливих умов може розвинути цілий організм. Зустрічається фрагментація і у рослин, наприклад у водоростей, які можуть розмножуватися частинами слані.

Клонування – штучний спосіб безстатевого розмноження, який використовується порівняно недавно. Так як ядро нестатевий клітини містить весь набір хромосом організму, а значить і генів, то за певних умов його можна змусити ділитися. Це призведе до утворення нового організму – точної копії того, від якого була взята клітина. Цей метод в даний час широко використовується в розведенні кімнатних рослин. Є досвід клонування тварин. Вперше він був поставлений і дав позитивні результати на жабі.

Вегетативне розмноження рослин

Статеве розмноження. У статевому розмноженні беруть участь спеціалізовані клітини – статеві, або гамети (від грец. Гаметес – чоловік). Вони утворюються, як правило, у двох батьківських особин – батьківській і материнській. Новий організм, що виникає в результаті злиття гамет, несе спадкову інформацію від двох батьків. Гамети формуються в результаті особливого типу поділу, при якому число хромосом в них стає в два рази менше, ніж у вихідній материнській клітині. В результаті злиття двох гамет число хромосом збільшується в два рази, т. Е. Відновлюється подвійний хромосомний набір. При цьому половина всіх хромосом клітини, що утворилася в результаті такого злиття, є батьківській, а інша половина – материнської.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Самовідтворення організмів