Мітотичний поділ клітин

Гени об’єднані в хромосоми. Завдяки цьому значно полегшується їх розподіл між двома клітинами, що утворюються після мітозу. Кожна хромосома несе безліч генів. Так, у людини налічується близько 40 000 генів і тільки 46 хромосом. Отже, в середньому в хромосомі міститься приблизно 900 генів.

Однак довжина хромосом варіює, і число генів у кожної хромосомі залежить від її довжини. Основну частину процесу мітозу становить розщеплення і розбіжність хромосом. Для зручності вивчення мітозу його поділяють на кілька стадій, або фаз; потрібно, звичайно, пам’ятати, що цей поділ умовно, бо мітоз є безперервним процесом, і одна фаза поступово переходить в іншу.

Интерфаза – фаза між двома митозами. Її називають також фазою спокою, хоча в цей час в клітинах іноді спостерігається найбільша активність процесів обміну речовин. Тому в даному випадку під “спокоєм” розуміють лише відсутність мітозу. Зазвичай в інтерфазі хромосоми витягнуті на всю довжину і так тонкі, що майже непомітні під мікроскопом.

Профаза – фаза підготовки до поділу. В результаті процесу подвоєння генів хромосоми також подвоюються. Такі подвоїти хромосоми потім закручуються в спіраль і тому стають коротшими і товщі. На початку профази вони добре помітні у вигляді окремих тілець. У деяких клітинах можна абсолютно ясно бачити, що вони подвоєні. Кожна половинка хромосоми в цій стадії називається хроматидами. На наведеній фотографії добре видно, що дві половинки кожної хромосоми пов’язані в якійсь точці.

Це центромера – особливе тільце, яке подвоюється при подвоєнні генів. Центромера залишається одиночної і служить для скріплення двох половинок хромосоми. Надалі ми переконаємося, що центромера грає істотну роль і в процесі розбіжності хромосом. Одночасно з описаними явищами відбувається розчинення ядерної оболонки, так що хромосоми виявляються лежачими в цитоплазмі. У тваринних клітинах відбувається розподіл і розбіжність центріолей з утворенням фігури веретена. У рослинних клітинах веретено витягнуто в довжину і займає всю середину клітини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мітотичний поділ клітин