Життєдіяльність і розмноження клітин

Клітини рослин, тварин і людей мають багато спільного. Це найскладніші хімічні лабораторії, в яких відбувається безліч перетворень. Більшість з них здійснюють білки-каталізатори, або ферменти. Каталізатор – це речовина, здатна в тисячі разів прискорювати реакцію, маса якого до і після реакції практично не змінюється, каталізатор бере участь лише в проміжних реакціях і в кінці звільняється повністю. Цими властивостями володіють і ферменти. Кожен фермент здатний прискорювати лише певні перетворення. Так, в клітинах стінки ротової порожнини є фермент каталаза. Він розкладає пероксид водню на воду і кисень. Такий же каталізатор є і в бульбах картоплі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Життєдіяльність і розмноження клітин