Наукова діяльність і відкриття Евкліда

Все життя вченого пройшла в олександрійських стінах, тому і його наукова діяльність з відкриттями відбулася тут. Освіту він здобув від платонівських учнів, тому від них же і перейняв погляди, які і допомогли йому сформувати свій клас математики і стати викладачем.

Попередниками Евкліда були знамениті математики Фалес з Піфагором і Аристотелем, які зробили фундаментальні відкриття в області геодезичної науки. Але це були розрізнені частини і не представляли собою одну велику логічно вибудувану ланцюжок.

Як і сучасники, математик і його учні любили систематичні і логічні знання. Саме тому всю свою наукову діяльність Евклід кинув на систематизацію раніше отриманих знань і їх доповнення. У кожній зі своїх книг “Початків” він дає основні поняття, використані вченими раніше, а потім вводить основні аксіоми і постулати геометрії, які спростили роботу його нащадкам.

Так, з першої по четверту книгу даються поняття і постулати з праць Піфагора і його послідовників, в п’ятій книзі – вчення про пропорції, з шостої по дев’яту книгу – знання про числах, а в останніх – публікації про площах з площинами і просторами (основи стереометрії ), ірраціональності, вченні про правильні тілах.

Цікаво, що публікація автора дала можливість писати наступні наукові роботи в галузі математики та отримувати нові знання про неї.

Свої відкриття вчений зробив в тій же області. Він ввів поняття точки, прямої, площини і руху, розробив постулати для створення певних геометричних фігур в будь-якій області, поняття про світло, дзеркалах, ламанні світлових променів, ввів елементарну теорію музики, створив працю щодо використання геометрії при вивченні астрономії і помилки, які виникають при формуванні геометричних доказів.

Крім того, математик зробив невеликі відкриття в галузі механіки і дав поняття питомій вазі тіл.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Наукова діяльність і відкриття Евкліда