Мотив

Мотив (фр. motif, від лат. moveo – рухаю) – у літературознавстві – тема ліричного твору або неподільна смислова одиниця, з якої складається фабула (сюжет): мотив відданості вітчизні, жертовності, зради коханого тощо. М. рухають вчинками персожанів, збуджують їх переживання і роздуми, особливо тонко динамізують внутрішній світ ліричного суб’єкта. Тому в аналізі лірики терміни “тема” і “мотив” часто перехрещуються. Тоді з’являються відтінки М. (лейтмотив – провідний мотив, надмотив). Так, Л. Новиченко, аналізуючи вірш М. Рильського “Туга за молодістю”, пише: “Тема вірша – з тем, як мовиться, вічних: трагічне усвідомлення безповоротної минущості всього найдорожчого і найяскравішого, що було дароване людині її молодістю […]. Починається вірш ніби невідповідно до його провідного мотиву, що вимагає піднесеного ліричного ладу […] “Жаль” ‘- головний “надмотив”, що об’єднує весь вірш…” Роль і художньо-виражальні функції М. виявляються у фабулі і сюжеті конкретного твору, в структурі ліричного вірша, циклу, в контексті творчості письменника, в групі типологічно споріднених творів різних письменників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мотив