Механізми всмоктування вуглеводів, жирів і білків

Всмоктування вуглеводів відбувається у вигляді кінцевих продуктів метаболізму (моно – і дисахаридів) у верхній третині тонкого кишечника. Глюкоза і галактоза поглинаються шляхом активного транспорту, причому всмоктування глюкози пов’язане з іонами натрію – симпорт. Манноза і пентоза надходять пасивно по градієнту концентрації глюкози. Фруктоза надходить за допомогою полегшеної дифузії. Найбільш інтенсивно йде всмоктування глюкози в кров.
Всмоктування білків найбільш інтенсивно протікає у верхніх відділах тонкого кишечника, причому білки тваринного походження становлять 90-95%, а рослинного – 60-70%. Основними продуктами розпаду, які утворюються в результаті обміну речовин, є амінокислоти, поліпептиди, пептони. Для транспорту амінокислот необхідна наявність молекул переносника. Виділено 4 групи транспортних білків, що забезпечують активний процес всмоктування. Поглинання поліпептидів відбувається пасивно по градієнту концентрації. Продукти надходять безпосередньо у внутрішнє середовище і з током крові розносяться по організму.
Швидкість всмоктування жирів значно менше, найбільш активно всмоктування протікає у верхніх відділах тонкого кишечника. Транспорт жирів здійснюється у вигляді двох форм – гліцерину і жирних кислот, що складаються з довгих ланцюгів (олеїнової, стеаринової, пальмітинової та ін.). Гліцерин надходить пасивно всередину ентероцитів. Жирні кислоти утворюють міцели з жовчними кислотами і тільки в такій формі направляються до мембрани кишкових клітин. Тут комплекс розпадається – жирні кислоти розчиняються в ліпідах клітинної мембрани і проходять в клітку, а жовчні кислоти залишаються в порожнині кишечника. Усередині ентероцитів починається активний синтез ліпопротеїдів (хіломікронів) і ліпопротеїдів дуже низької щільності. Потім ці речовини шляхом пасивного транспорту потрапляють в лімфатичні судини. Рівень ліпідів, що володіють короткими і середніми ланцюгами, низький. Тому вони практично в незмінному вигляді шляхом простої дифузії всмоктуються всередину ентероцитів, де під дією естераз розщеплюються на кінцеві продукти і беруть участь у синтезі ліпопротеїдів. Такий спосіб транспорту вимагає менших витрат, тому в деяких випадках при перевантаженні шлунково-кишкового тракту активується даний вид всмоктування.
Таким чином, процес всмоктування йде по механізму активного і пасивного транспорту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Механізми всмоктування вуглеводів, жирів і білків