Хімічні властивості фруктози

Фруктоза входить у все реакції багатоатомних спиртів: утворює сахарата з нерозчинними у воді гидроксидами, прості і складні ефіри. Однак наявність в молекулі замість альдегідної групи кетонів фрагмента ускладнює реакції окислення фруктози. Наприклад, глюкоза окислюється бромної водою до глюконової кислоти, а фруктоза до подібного перетворенню не спроможна.

Ця реакція дозволяє відрізнити альдози від кетоз.

Як і всі моносахариди, фруктоза не береться гідролізу.

1. Які властивості глюкози дозволяють робити висновки про будову її молекули?

2. Використовуючи структурну формулу глюкози (у лінійній формі), складіть рівняння реакцій з аміачним розчином оксиду срібла, гідроксидом міді (II) без нагрівання і при нагріванні.

3. Складіть рівняння реакції гідрування глюкози. У якій формі молекула глюкози може брати участь у цій реакції? Назвіть продукт приєднання і клас органічних речовин, до якого він відноситься.

4. Чи можна вважати лінійну і циклічну форми глюкози ізомерами? Відповідь обгрунтуйте.

5. Які особливості будови молекули фруктози дозволяють назвати її кетоноспірти?

6. У шести пронумерованих пробірках знаходяться водні розчини етанолу, оцтової кислоти, формаліну, фенолу, гліцерину і глюкози. Як визначити вміст пробірок за допомогою розчинів: гідроксиду натрію, сульфату міді (II) і хлориду заліза (III)?

7. Складіть рівняння спиртового та молочнокислого бродіння глюкози з використанням структурних формул. Назвіть продукти реакцій.

8. Виконайте навчально-дослідницький проект на тему “Біологічна роль глюкози”.

9. При молочнокислому бродінні 144 кг глюкози отримали 120 кг молочної кислоти. Яка масова частка виходу молочної кислоти від теоретично можливого? Відповідь: 83,3%.

10. У процесі фотосинтезу зелені рослини нашої планети щорічно поглинають 200 млрд т вуглекислого газу. Який обсяг кисню виділяється при цьому в атмосферу?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімічні властивості фруктози