Державний борг

В даний час відповідно до характеру операцій державні кредитні відносини проявляються в таких формах:
1. Державні запозичення.
2. Державні гарантії (гарантовані запозичення) – надаються за позиками і кредитами, що залучаються органами влади місцевого самоврядування, а так само господарюючими організаціями та суб’єктами. В даному випадку держава гарантує не тільки безумовну виплату відсотків, а й погашення всієї суми кредиту.
3. Державний кредит.
Здійснення державних запозичень та надання державних гарантій веде до формування державного боргу.
Державний борг – висловлює собою результат взаємозв’язків виконавчих органів влади і фізичними та юридичними особами (резидентами і нерезидентами), виконавчими органами інших держав і міжнародними фінансовими організаціями в частині формування фонду запозичених коштів для задоволення пріоритетних державних потреб.
Типи державного боргу:
1. Бюджетні кредити – кошти, які надаються на кредитній основі російським юридичним особам.
2. Бюджетні позички – позичальник російський орган влади.
3. Державні кредити – фінансова допомога іноземним державам, їх юридичним особам і міжнародним організаціям.
Здійснення на практиці перерахованих трьох видів веде до формування поняття державних фінансових активів – боргу перед державою.
Чистий державний борг визначається як різниця між державним боргом та державними фінансовими активами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний борг