Державний бюджет: визначення

Бюджет – це сукупність витрат і доходів окремого суб’єкта встановлюється на певний період часу. Державний бюджет – це найважливіший фінансовий документ країни в якому вказуються джерела і розміри надходжень до державної скарбниці, а також потреби, що погашаються за рахунок держави.

Основні положення

Державний бюджет впливає на багато економічних чинників країни і приймається на законодавчому рівні. Існує навіть спеціальний бюджетний процес, який включає в себе складання, розгляд, затвердження та виконання бюджету, контроль за виконанням і проведення зовнішніх перевірок. Здійснюється бюджетний процес уповноваженими державними органами.

Основні функції державного бюджету:

    Контролює і обмежує дії уряду; Здійснює регулювання грошових потоків всередині держави і зміцнює фінансові зв’язки між центром і регіонами; Визначає економічну політику держави; Надає інформацію про наміри уряду всім учасникам економічної діяльності.

Державний бюджет служить фінансової базою держави і є необхідною складовою для нормального функціонування державної системи. За допомогою бюджетних коштів, уряд здійснює виплати по взятих на себе зобов’язаннях, здійснює фінансування різних державних програм, створює державні резерви.

Економічне значення бюджету полягає в тому, що він багато в чому визначає кінцевий споживчий попит. Це пов’язано з тим, що від величини бюджету багато в чому залежать доходи населення, за бюджетні кошти виконуються різні державні замовлення і закуповуються великі обсяги продукції. Величина фінансових потоків, які проходять через державний бюджет впливає на такі важливі економічні показники як:

    Об’єм виробництва; Державні інвестиції; Рівень безробіття; Величина грошової маси; Валютний курс; Облікова ставка Національного банку; Розмір внутрішнього і зовнішнього державного боргу; Інфляція.

Всі ці економічні показники взаємопов’язані і негативна динаміка одного, негайно спричинить за собою погіршення значень інших показників. Наприклад, бюджет скорочується за рахунок зменшення фінансування будь-якої державної структури. У цьому випадку проблема невиплати заробітної плати вирішується за рахунок скорочення частини працівників даної державної структури, що неминуче призводить до зростання безробіття і підвищення суми виплат соціальних допомог для безробітних громадян.

Інший приклад. Уряд вирішив зменшити внутрішній борг не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок випуску додаткової грошової маси. У цьому випадку неминуче зростання інфляції, так як грошові кошти не підкріплені державним золотовалютним резервом.

Для ефективної роботи з державним бюджетом виділяють наступні показники:

    Доходи; Офіційні трансферти; Витрати; Дефіцит і профіцит.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний бюджет: визначення