Державний вплив на ціни

Головною метою державного регулювання цін є підтримка рівноваги в економіці, а так само забезпечення громадського виробництва. З огляду на те, що цілі можуть змінюватися через характер економічного розвитку в країні, вони можуть бути представлені у вигляді:

    Забезпечення збалансованості суспільного виробництва і його ефективності; Стимуляція росту виробничої діяльності; Забезпечення повної зайнятості населення; Оптимальний розподіл доходів; Стабілізація цін, ліквідація найменших проявів інфляції; Збереження екологічного середовища і т. д.

Держава може ставити різні цілі, але для їх реалізації необхідно мати у своєму розпорядженні різними ресурсами, які б гарантували досягнення мети. Такими ресурсами можуть бути:

    Державний бюджет; Державна власність; Інформаційні дані; Зовнішньоекономічна торгівля; Законодавча база; Силові структури.

Держава впливає на ціни проводячи їх регулювання, в результаті якого існують як позитивні так і негативні моменти.

Регулювання цін являє собою фіксацію державою верхньої межі ціни, вище якого, при будь-якому попиті на ринку, піднімати ціни не можна.

Вплив держави на ціни буває двох видів, як вже було сказано раніше: пряме і непряме.

Формами прямого втручання держави називають:

    1. Загальна заморожування цін – ці заходи застосовуються при високому рівні інфляції в країні. 2. Фіксація цін і тарифів – такі фіксовані ціни затверджуються і контролюються органами влади. У разі введення фіксованих цін підприємства не мають права перевищувати встановлений рівень. 3. Встановлення граничних цін або коефіцієнтів, тобто встановлення граничних цін, вище або нижче яких не можна змінювати ціну. 4. Встановлення граничного нормативу рентабельності – в даному випадку в ціну враховують прибуток з розміром цього нормативу рентабельності. 5. Встановлення фіксованих або граничних розмірів постачальницько-збутових і торговельних надбавок, націнок, знижок – такі заходи проводяться на певній території і регулюється органами місцевої влади. 6. Граничний рівень котирувальних цін – застосовується якщо існує біржова торгівля. Встановлюється на товари державного сектора економіки. 7. Декларування цін – встановлюється на окремі види продукції. У разі застосування цього методу, необхідно надавати декларацію в органи ціноутворення від суб’єктів, які випускають і реалізують такі товари. 8. Встановлення рекомендаційних цін – проводиться для найбільш важливих видів продукції, і якщо ціна буде перевищувати рівень рекомендованої то можуть бути застосовані заходи, наприклад підвищення оподаткування і т. д.

Формами непрямого регулювання цін будуть:

    1) Розвиток здорової конкуренції в країні; 2) Ефективне використання тарифів, мит; 3) Розробка програм державою для розвитку виробництва товарів і послуг, що надаються населенню; 4) Залучення державою іноземних інвестицій в країну.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний вплив на ціни